Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Długość, odległość, wysokość

Wyszukiwanie zadań

Rozmiar ramy roweru to długość fragmentu rury pod siodełkiem mierzona tak, jak przedstawiono na rysunku – od środka miejsca, w którym obracają się pedały do środka rury łączącej siodełko z kierownicą.


PIC


Jaki jest rozmiar ramy, której niektóre wymiary przedstawiono na rysunku?
A) 49 cm B) 53 cm C) 58 cm D) 59 cm

Turysta A szedł ze schroniska w kierunku szczytu, natomiast turysta B schodził ze szczytu w kierunku schroniska. Obaj szli tym samym szlakiem i tego samego dnia. Wykresy przedstawiają, na jakiej wysokości względem poziomu morza znajdowali się turyści w określonym czasie.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Turyści spotkali się na szlaku między godziną 13:00 a 14:00. PF
Turyści spotkali się w miejscu położonym między 1700 a 2000 m n.p.m.PF
Ukryj Podobne zadania

Adam i Tomek tego samego dnia odbyli górską wycieczkę na Tarnicę. Obaj szli tym samym szlakiem, ale zanim Tomek zdobył szczyt, Adam zaczął już schodzić na dół. Wykresy przedstawiają na jakiej wysokości względem poziomu morza znajdowali się chłopcy – Tomek podczas wejścia na szczyt i Adam podczas zejścia na dół.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Chłopcy spotkali się w miejscu położonym między 1000 a 1100 m n.p.m.PF
Chłopcy spotkali się na szlaku między godziną 14:00 a 15:00. PF

Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.


PIC


Ułożono wzór z 6 płytek, jak na rysunku.


PIC


Odcinek x ma długość
A) 101 cm B) 156 cm C) 123 cm D) 90 cm

Listewkę o długości 50 cm planowano pociąć na równe części. Iwona zaproponowała podział na kawałki po 5 cm i zaznaczyła na listewce czerwonym kolorem linie cięcia. Agata chciała podzielić tę samą listewkę na części po 2 cm i linie cięcia zaznaczyła na zielono. Ile razy linia czerwona pokrywała się z linią zieloną?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

Ukryj Podobne zadania

Listewkę o długości 60 cm planowano pociąć na równe części. Iwona zaproponowała podział na kawałki po 5 cm i zaznaczyła na listewce czerwonym kolorem linie cięcia. Agata chciała podzielić tę samą listewkę na części po 2 cm i linie cięcia zaznaczyła na zielono. Ile razy linia czerwona pokrywała się z linią zieloną?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

Drut o długości 27 m pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 2 : 3 : 4. Jaką długość ma najkrótsza z tych części?
A) 4,5 m B) 6 m C) 6,75 m D) 9 m

Ukryj Podobne zadania

Patyk o długości 96 cm pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 3 : 4 : 5. Jaką długość ma najkrótsza z tych części?
A) 32 cm B) 27 cm C) 24 cm D) 21 cm

Linę o długości 100 metrów rozcięto na trzy części, których długości pozostają w stosunku 3 : 4 : 5. Stąd wynika, że najdłuższa z tych części ma długość
A) 41 2metra 3 B) 3 31 metra 3 C) 60 metr ów D) 25 metr ów

Pręt o długości 40 metrów rozcięto na trzy części, których długości pozostają w stosunku 4 : 5 : 6. Stąd wynika, że najkrótsza z tych części ma długość
A) 13 1metra 3 B) 1 02 metra 3 C)  2 23 metr ów D) 1 6 metr ów

Prostopadłościenne paczki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej dzielone są na 5 kategorii w zależności od rozmiarów paczki.


PIC


Kategoria najdłuższy bok + najkrótszy bok
XS ≤ 35 cm
S ≤ 50 cm
M ≤ 65 cm
L ≤ 80 cm
XL > 80 cm

Do podanych wymiarów paczek dopisz odpowiadającą im kategorię.

Wymiary Kategoria
20 cm × 40 cm × 20 cm
75 cm × 65 cm × 15 cm

Rozmiary kół rowerowych podaje się zwykle w calach. Średnica obręczy pewnego koła jest równa 22 cale.


PIC


Ile centymetrów ma promień obręczy tego koła, jeśli 1 cal = 2,54 cm?
A) 22 cm B) 27,94 cm C) 11 cm D) 8,66 cm

Z odległości 33 m czubek drzewa widać po kątem  ∘ 30 . Jak wysokie jest to drzewo?
A) Około 16 m. B) Około 25 m. C) Około 19 m. D) Około 66 m.

spinner