Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Funkcje

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość największą dla argumentu 4.PF
Funkcja przyjmuje wartość 0 dla czterech argumentów. PF
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość największą dla argumentu 4.PF
Funkcja przyjmuje wartość 0 dla czterech argumentów. PF

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji f .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Różnica między największą i najmniejszą wartością funkcji jest równa 8.PF
Do wykresu funkcji należy punkt (0,2) . PF

W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z osiami układu.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość 0 dla dwóch argumentów: − 2 i 1. PF
Dla wszystkich argumentów większych od − 4 i jednocześnie mniejszych od 1 funkcja przyjmuje wartości ujemne. PF

W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z osiami układu.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość 0 dla dwóch argumentów: 1 i 6. PF
Dla wszystkich argumentów większych od 1 i jednocześnie mniejszych od 6 funkcja przyjmuje wartości ujemne. PF

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 liczbę liczb pierwszych mniejszych od n . Liczba f(31 )− f (12) jest równa
A) 5 B) 6 C) 4 D) 10

Ukryj Podobne zadania

W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykres funkcji.


PIC


Które z poniższych zdań jest fałszywe?
A) Dla argumentu 2 wartość funkcji jest równa 3.
B) Funkcja przyjmuje wartość 0 dla argumentu 1.
C) Wartość funkcji jest równa − 2 dla argumentu − 3 .
D) Dla argumentów większych od − 1 wartości funkcji są dodatnie.

Ukryj Podobne zadania

W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykres funkcji.


PIC


Które z poniższych zdań jest fałszywe?
A) Dla argumentu 3 wartość funkcji jest równa − 1 .
B) Funkcja przyjmuje wartość 3 dla argumentu − 1 .
C) Dla argumentów większych od 2 wartości funkcji są dodatnie.
D) Wartość funkcji jest równa 4 dla argumentu − 2 .

Wskaż wzór, który może opisywać funkcję, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 1x B) y = − x1 C) y = x2 + 1 D) y = −x 2 + 1

Ukryj Podobne zadania

Wskaż wzór, który może opisywać funkcję, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 1x B) y = − x1 C) y = x2 + 1 D) y = −x 2 + 1

Wskaż wzór, który może opisywać funkcję, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 1x B) y = − x1 C) y = x2 + 1 D) y = −x 2 + 1

Funkcja f jest określona wzorem  4 f(x ) = x − 4 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 . Liczba f (2)− f(− 2) jest równa
A) (− 8) B) (− 4) C) 4 D) 0

Funkcja f jest określona wzorem  -2x- f(x ) = x−1 dla x ⁄= 1 . Wartość funkcji f dla argumentu x = 2 jest równa
A) 2 B) − 4 C) 4 D) − 2

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem  -2x- f(x ) = 1−x dla x ⁄= 1 . Wartość funkcji f dla argumentu x = 2 jest równa
A) 2 B) − 4 C) 4 D) − 2

Funkcja f jest określona wzorem  −x2+-1 f(x ) = 4−x3 . Wartość tej funkcji dla argumentu równego − 2 wynosi:
A) 152 B) − 14 C) 34 D) − 3 4

W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykres funkcji.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja f dla argumentów ujemnych przyjmuje wartości dodatnie.PF
Funkcja f pewną wartość przyjmuje dla 4 argumentów. PF

Tabela przedstawia funkcję określoną jednym z poniższych wzorów. Którym?

x 123 4
y 04812

A) y = x − 1 B) y = 4x − 4 C)  4 4 y = 3x− 3 D) y = 2x + 2

Ukryj Podobne zadania

Tabela przedstawia funkcję określoną jednym z poniższych wzorów. Którym?

x 1234
y 0123

A) y = x − 1 B) y = 2x − 3 C) y = 2x − 2 D) y = x− 2

Tabela przedstawia funkcję określoną jednym z poniższych wzorów. Którym?

x 12 3 4
y 471013

A) y = x + 3 B) y = 2x + 2 C) y = 5 − x D) y = 3x + 1

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość − 1 dla argumentu x = − 3 . PF
Dla wszystkich argumentów x ≤ 0 funkcja przyjmuje wartości ujemne.PF
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość 3 dla 4 argumentów. PF
Dla wszystkich argumentów 0 > x > − 3 funkcja przyjmuje wartości dodatnie.PF

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość − 1 dla argumentu x = − 3 . PF
Dla wszystkich argumentów x ≤ 0 funkcja przyjmuje wartości ujemne.PF
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

W układzie współrzędnych zaznaczono trzy punkty A , B , C o współrzędnych całkowitych, jak na rysunku.


PIC


Które z tych punktów należą do wykresu funkcji określonej wzorem y = 2x2 − 3 ?
A) A , B i C . B) Tylko A i C . C) Tylko B i C . D) Tylko A i B .

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący iloczynem dwóch różnych liczb pierwszych. Spośród liczb: f(8 4) , f(88 ) , f(90) , f(96) najmniejsza to
A) f(8 4) B) f(88) C) f (90) D) f (96)

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący iloczynem dwóch różnych liczb pierwszych. Spośród liczb: f(8 4) , f(88 ) , f(90) , f(96) największa to
A) f(8 4) B) f(88) C) f (90) D) f (96)

Ukryj Podobne zadania

Która z poniższych funkcji przyjmuje tylko wartości niedodatnie?
A) y = −x 2 B) y = − 1 + x2 C) y = x 2 − 1 D) y = 1 − x 2

Która z poniższych funkcji przyjmuje tylko wartości nieujemne?
A) y = x 2 − 1 B) y = − 1 − x2 C) y = x 2 D) y = 1 − x 2

Wykres funkcji liniowej y = 2x − 3 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych
A) (0,− 3) B) (− 3,0) C) (0,2) D) (0,3)

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji liniowej y = − 2x + 3 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych
A) (0,− 3) B) (− 3,0) C) (0,2) D) (0,3)

Ile spośród punktów: A = (−2 ,−3 ), B = (1,8), C = (2,10 ) należy do wykresu funkcji f(x ) = 3x + 4 ?
A) nie należy żaden B) należy tylko jeden
C) należą tylko dwa D) należą wszystkie trzy

Ukryj Podobne zadania

Ile spośród punktów: A = (−2 ,−3 ), B = (1,8), C = (2,10 ) należy do wykresu funkcji f(x ) = 2x + 6 ?
A) nie należy żaden B) należy tylko jeden
C) należą tylko dwa D) należą wszystkie trzy

Ile spośród punktów: A = (−2 ,−3 ), B = (1,8), C = (2,10 ) należy do wykresu funkcji f(x ) = 2x + 3 ?
A) nie należy żaden B) należy tylko jeden
C) należą tylko dwa D) należą wszystkie trzy

Wykres funkcji liniowej y = − 5x + 7 przecina pionową prostą przechodzącą przez punkt (4,9) w punkcie o współrzędnych
A) (4,− 13) B) ( ) − 25,9 C) (4,27) D) ( 16 ) − 5 ,9

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Strona 1 z 2
spinner