Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Funkcje/Dana przez wykres

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość największą dla argumentu 4.PF
Funkcja przyjmuje wartość 0 dla czterech argumentów. PF
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji f .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Różnica między największą i najmniejszą wartością funkcji jest równa 8.PF
Do wykresu funkcji należy punkt (0,2) . PF

W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z osiami układu.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość 0 dla dwóch argumentów: − 2 i 1. PF
Dla wszystkich argumentów większych od − 4 i jednocześnie mniejszych od 1 funkcja przyjmuje wartości ujemne. PF

W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z osiami układu.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość 0 dla dwóch argumentów: 1 i 6. PF
Dla wszystkich argumentów większych od 1 i jednocześnie mniejszych od 6 funkcja przyjmuje wartości ujemne. PF

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość największą dla argumentu 4.PF
Funkcja przyjmuje wartość 0 dla czterech argumentów. PF

W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykres funkcji.


PIC


Które z poniższych zdań jest fałszywe?
A) Dla argumentu 2 wartość funkcji jest równa 3.
B) Funkcja przyjmuje wartość 0 dla argumentu 1.
C) Wartość funkcji jest równa − 2 dla argumentu − 3 .
D) Dla argumentów większych od − 1 wartości funkcji są dodatnie.

Ukryj Podobne zadania

W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykres funkcji.


PIC


Które z poniższych zdań jest fałszywe?
A) Dla argumentu 3 wartość funkcji jest równa − 1 .
B) Funkcja przyjmuje wartość 3 dla argumentu − 1 .
C) Dla argumentów większych od 2 wartości funkcji są dodatnie.
D) Wartość funkcji jest równa 4 dla argumentu − 2 .

Wskaż wzór, który może opisywać funkcję, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 1x B) y = − x1 C) y = x2 + 1 D) y = −x 2 + 1

Ukryj Podobne zadania

Wskaż wzór, który może opisywać funkcję, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 1x B) y = − x1 C) y = x2 + 1 D) y = −x 2 + 1

Wskaż wzór, który może opisywać funkcję, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 1x B) y = − x1 C) y = x2 + 1 D) y = −x 2 + 1

W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykres funkcji.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja f dla argumentów ujemnych przyjmuje wartości dodatnie.PF
Funkcja f pewną wartość przyjmuje dla 4 argumentów. PF

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość − 1 dla argumentu x = − 3 . PF
Dla wszystkich argumentów x ≤ 0 funkcja przyjmuje wartości ujemne.PF
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość − 1 dla argumentu x = − 3 . PF
Dla wszystkich argumentów x ≤ 0 funkcja przyjmuje wartości ujemne.PF

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość 3 dla 4 argumentów. PF
Dla wszystkich argumentów 0 > x > − 3 funkcja przyjmuje wartości dodatnie.PF
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z prostą y = 2 .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość 2 dla pewnego argumentu będącego liczbą nieparzystą. PF
Dla wszystkich argumentów większych od − 4 i jednocześnie mniejszych od 4 funkcja przyjmuje wartości mniejsze niż 2. PF

Funkcja przedstawiona na wykresie przyjmuje wartości dodatnie dla


PIC


A) x < − 1 B) x > − 1 C) x < 1 D) x > 1

Ukryj Podobne zadania

Funkcja przedstawiona na wykresie przyjmuje wartości dodatnie dla


PIC


A) x < − 1 B) x > − 1 C) x < 1 D) x > 1

Przedstawiona na wykresie funkcja przyjmuje wartości ujemne jeżeli


PIC


A) x < − 3 B) − 3 < x < 2 C) x > 2 D) − 2 < x < 3

Ukryj Podobne zadania

Przedstawiona na wykresie funkcja przyjmuje wartości dodatnie jeżeli


PIC


A) x < 1 B) 0 < x < 6,2 C) x > − 4 D) − 4 < x < 1

W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykres funkcji, która jest określona dla liczb z przedziału ⟨− 5,8⟩ .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość 1 dla argumentów 4 i 6. PF
Funkcja przyjmuje wartość − 1 dla trzech różnych argumentów. PF
Funkcja przyjmuje wartość − 2 dla więcej niż 3 różnych argumentów.PF
Dla argumentów z przedziału ⟨− 2,5⟩ wartości funkcji są ujemne. PF

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) y = 43x + 1 B) y = − 34x+ 1 C) y = − 3x + 1 D) y = 4x + 1

Ukryj Podobne zadania

Wskaż wzór funkcji, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 12x − 1 B) y = 12x + 1 C) y = − 1x− 1 2 D) y = − 1x + 1 2

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) y = 43x + 1 B) y = − 34x+ 1 C) y = − 3x + 1 D) y = 4x + 1

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) y = 2x + 3 B) y = − 2x + 3 C) y = − 3x+ 2 2 D) y = − 2x + 2 3

Wskaż wzór funkcji, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 12x − 1 B) y = 12x + 1 C) y = − 1x− 1 2 D) y = − 1x + 1 2

Wskaż wzór funkcji, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 12x − 1 B) y = 12x + 1 C) y = − 1x− 1 2 D) y = − 1x + 1 2

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) y = 43x + 1 B) y = − 34x+ 1 C) y = − 3x + 1 D) y = 4x + 1

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) y = 2x + 3 B) y = − 2x + 3 C) y = 3x+ 2 2 D) y = − 2x + 2 3

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) y = 2x + 3 B) y = − 2x + 3 C) y = − 3x+ 2 2 D) y = − 2x + 2 3

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y = f(x) .


PIC


Wzór opisujący funkcję y = f(x) ma postać:
A) y = − 3x− 2 B) y = − 2x− 2 C) y = 2x − 2 D) y = 3x − 2

Dla jakich argumentów funkcja przedstawiona na wykresie przyjmuje wartość 1?


PIC


A) tylko dla argumentu 3 B) dla argumentów 0 i 2
C) dla argumentów − 1 i 3 D) tylko dla argumentu − 1

Ukryj Podobne zadania

Dla jakich argumentów funkcja przedstawiona na wykresie przyjmuje wartość 2?


PIC


A) tylko dla argumentu 1 B) tylko dla argumentu − 2
C) dla argumentów − 2 i 1 D) dla argumentów − 2 i 3

Dla jakich argumentów funkcja przedstawiona na wykresie przyjmuje wartość 3?


PIC


A) tylko dla argumentu − 1 B) dla argumentów − 2 i 5
C) dla argumentów − 3 i 4 D) tylko dla argumentu 5

spinner