Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Trygonometryczne

Wyszukiwanie zadań

Równanie  -1- tg α+ tgα = 0 , gdzie α jest kątem ostrym
A) ma dokładnie jedno rozwiązanie B) ma dokładnie dwa rozwiązania
C) ma nieskończenie wiele rozwiązań D) nie ma rozwiązań

Ukryj Podobne zadania

Ile jest liczb x należących do przedziału ⟨ 3π-7π-⟩ 2 , 2 , które spełniają równanie |sin x| = 21017 ?
A) 2 B) 8 C) 6 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Ile jest liczb x należących do przedziału ⟨ 3π-7π-⟩ 2 , 2 , które spełniają równanie |co sx| = 20119 ?
A) 2 B) 8 C) 6 D) 4

Równanie 2 sin x + 3co sx = 6 w przedziale (0,2π )
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
D) ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste.

Ukryj Podobne zadania

Równanie 4 + 3co sx = sin x w przedziale (0 ,2π)
A) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
B) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
C) ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste.
D) nie ma rozwiązań rzeczywistych.

Równanie 4 sin x + 7co sx = 4
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
D) ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste.

spinner