Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Najmniejszym rozwiązaniem równania  2 2 sin 2x − co s x = 0 w przedziale ⟨0,2π ⟩ jest liczba A) π2- B) π6- C) 7π 6 D) 2π 3

Rozwiązanie równania ( 1) cosα − 2 (2sinα − 1 ) = 0 w przedziale  ∘ ∘ ⟨0 ,9 0 ⟩ , to
A) α = 45∘ lub α = 60∘ B) α = 45∘ lub α = 30∘
C)  ∘ α = 6 0 lub  ∘ α = 50 D)  ∘ α = 30 lub α = 60∘

Równanie  -1- tg α+ tgα = 0 , gdzie α jest kątem ostrym
A) ma dokładnie jedno rozwiązanie B) ma dokładnie dwa rozwiązania
C) ma nieskończenie wiele rozwiązań D) nie ma rozwiązań

Rozwiązaniem równania  √3- co sx = 2 dla  ∘ ∘ 0 < x < 90 jest
A) x = 30∘ B) x = 28∘ C) x = 6 0∘ D) x = 58∘

*Ukryj

Rozwiązaniem równania  √-3 sin x = 2 dla  ∘ ∘ 0 < x < 90 jest
A) x = 30∘ B) x = 28∘ C) x = 6 0∘ D) x = 58∘

Ile jest liczb x należących do przedziału ⟨ 3π-7π-⟩ 2 , 2 , które spełniają równanie |sin x| = 21017 ?
A) 2 B) 8 C) 6 D) 4

*Ukryj

Ile jest liczb x należących do przedziału ⟨ 3π-7π-⟩ 2 , 2 , które spełniają równanie |co sx| = 20119 ?
A) 2 B) 8 C) 6 D) 4

Równanie 2 sin x + 3co sx = 6 w przedziale (0,2π )
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
D) ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste.

*Ukryj

Równanie 4 + 3co sx = sin x w przedziale (0 ,2π)
A) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
B) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
C) ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste.
D) nie ma rozwiązań rzeczywistych.

Równanie 4 sin x + 7co sx = 4
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
D) ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste.