Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Na osi liczbowej zaznaczono przedział A złożony z tych liczb rzeczywistych, których odległość od punktu 1 jest niewiększa od 4,5. Przedział A przesunięto wzdłuż osi o 2 jednostki w kierunku dodatnim, otrzymując przedział B . Wyznacz wszystkie liczby całkowite, które należą jednocześnie do A i do B .

Zbiór A jest zbiorem liczb rzeczywistych, których odległość na osi liczbowej od (-3) jest większa niż 2. Zbiór B jest przedstawiony na osi liczbowej.


PIC


  • Opisz zbiory A i B za pomocą nierówności z wartością bezwzględną.
  • Podaj przykład liczby niewymiernej, która należy jednocześnie do zbioru A i do zbioru B .

Niech A będzie zbiorem rozwiązań równania  √ -- √ -- |x− 3| = x − 3 ,  √ -- B = (− ∞ , 2) oraz C = ⟨− 1,2 ⟩ . Wyznacz zbiór (A ∖C )∪ (B ∖ C ) .

Zaznacz na osi liczbowej przedziały A = (− ∞ ,5) i B = ⟨2,10⟩ . Wyznacz A ∪ B , A ∩ B , A ∖B i B ∖ A .

*Ukryj

Zaznacz na osi liczbowej przedziały A = ⟨− 2,10⟩ i B = (1,+ ∞ ) . Wyznacz A ∪ B , A ∩ B , A ∖B i B ∖ A .

Niech A = ⟨− 6,4), B = (− 3,+ ∞ ), C = ⟨− 5,1 ⟩ . Wyznacz zbiór (A ∖ C )∩ (B ∖ C ) .

Dane są zbiory: A = ⟨− 5;2 ), B = (− ∞ ;10⟩, C = (0;11 ) . Zapisz w postaci przedziału lub sumy przedziałów zbiory:

  • B ∖(C ∪ A)
  • (B ∩ C) ∖ A