Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Liczby/Oś liczbowa/Przedziały

Wyszukiwanie zadań

Na osi liczbowej zaznaczono przedział A złożony z tych liczb rzeczywistych, których odległość od punktu 1 jest niewiększa od 4,5. Przedział A przesunięto wzdłuż osi o 2 jednostki w kierunku dodatnim, otrzymując przedział B . Wyznacz wszystkie liczby całkowite, które należą jednocześnie do A i do B .

Zbiór A jest zbiorem liczb rzeczywistych, których odległość na osi liczbowej od (-3) jest większa niż 2. Zbiór B jest przedstawiony na osi liczbowej.


PIC


  • Opisz zbiory A i B za pomocą nierówności z wartością bezwzględną.
  • Podaj przykład liczby niewymiernej, która należy jednocześnie do zbioru A i do zbioru B .
Ukryj Podobne zadania

Dane są zbiory: A = ⟨− 5;2 ), B = (− ∞ ;10⟩, C = (0;11 ) . Zapisz w postaci przedziału lub sumy przedziałów zbiory:

  • B ∖(C ∪ A)
  • (B ∩ C) ∖ A
spinner