Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Liczby/Liczby całkowite/Podzielność/2 literki

Wyszukiwanie zadań

Dla jakich cyfr x i y (x ⁄= y) liczba 35x 24y jest podzielna przez 45? (y – jest to cyfra jedności, a x – cyfra tysięcy).

Dane są liczby całkowite a i b . Wykaż, że jeżeli liczba  3 a jest podzielna przez a + b , to liczba b3 też jest podzielna a+ b .

Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej k i dla każdej liczby całkowitej m liczba k5m − km 5 jest podzielna przez 10.

Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej k i dla każdej liczby całkowitej m liczba k3m − km 3 jest podzielna przez 6.

Ukryj Podobne zadania

Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej k i dla każdej liczby całkowitej m liczba k8m 2 − k2m 8 jest podzielna przez 36.

Ukryj Podobne zadania

Reszta z dzielenia liczby naturalnej a przez 6 jest równa 1. Reszta z dzielenia liczby naturalnej b przez 6 jest równa 5. Uzasadnij, że liczba a2 − b2 jest podzielna przez 24.

Dane są takie liczby całkowite a i b , że liczba a+ b jest podzielna przez 5. Wykaż, że liczba 2a2 − 3ab jest podzielna przez 5.

spinner