Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Przekształcenia/Symetria osiowa

Wyszukiwanie zadań

Figura F jest sumą dwóch prostych o równaniach 3x − 4y + 14 = 0 oraz 3x − 4y − 2 = 0 . Sprawdź czy podana prosta jest osią symetrii tej figury:

  • k : 3x − 4y + 6 = 0
  • m : 4x+ 3y + 5 = 0
  • n : 6x − 8y + 2 8 = 0
  • p : 2x + y − 1 = 0

Dana jest prosta l o równaniu y = 3x − 1 oraz punkt A = (6,2) . Wyznacz punkt B symetryczny do punktu A względem prostej l .

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz współrzędne punktu B , który jest symetryczny do punktu A = (3,2) względem prostej y = − 13x − 6 .

Wyznacz równanie okręgu, który jest symetryczny do okręgu o równaniu

 2 2 x + 10x + y − 2y + 1 9 = 0

względem prostej y = 2x + 1 .

spinner