Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Konstrukcje

Wyszukiwanie zadań

Narysuj dowolny trójkąt ABC a następnie skonstruuj trójkąt  ′ ′ ′ A B C podobny do trójkąta ABC w skali podobieństwa k = 2 .

Narysuj 3 różne odcinki i oznacz je literami a ,b,c . Skonstruuj odcinek takiej długości x aby spełniona była równość:

  • x = c a b
  • x = ab- c

Narysuj dowolny trójkąt ABC a następnie skonstruuj trójkąt  ′ ′ ′ A B C podobny do trójkąta ABC w skali podobieństwa k = 13 .

spinner