Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Przekształcenia/Symetria środkowa

Wyszukiwanie zadań

Punkt D = (3,− 4) jest obrazem punktu C w symetrii względem punktu S = (− 1,− 1) , a punkt C jest środkiem odcinka AB , gdzie A = (− 7,1) . Punkt B ma współrzędne
A) B = (3,− 3) B) B = (− 4,3) C) B = (− 3,3) D) B = (− 3,4)

Ukryj Podobne zadania

Punkt D = (− 5,− 2) jest obrazem punktu C w symetrii względem punktu S = (− 1,1) , a punkt C jest środkiem odcinka AB , gdzie A = (5,3 ) . Punkt B ma współrzędne
A) B = (5,− 1) B) B = (− 5,1) C) B = (− 1,5) D) B = (1,5)

Dane są punkty M = (− 2,1) i N = (− 1,3 ) . Punkt K jest środkiem odcinka MN . Obrazem punktu K w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt
A) K ′ = (2,− 3) 2 B) K ′ = (2, 3) 2 C)  ′ ( 3 ) K = 2,2 D)  ′ (3 ) K = 2,− 2

Ukryj Podobne zadania

Dane są punkty M = (− 3,1) i N = (− 1,2 ) . Punkt K jest środkiem odcinka MN . Obrazem punktu K w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt
A) K ′ = (2,− 3) 2 B) K ′ = (2, 3) 2 C)  ′ ( 3 ) K = 2,2 D)  ′ (3 ) K = 2,− 2

Punkt B jest obrazem punktu A = (3 ,−2 ) w symetrii względem początku układu współrzędnych, a punkt C jest obrazem punktu B w symetrii względem punktu A . Długość odcinka BC jest równa
A) 2√ 13- B) 4√ 13- C) √ --- 13 D)  √ --- 3 13

Obrazem punktu P = (3,4) w symetrii środkowej względem punktu S jest punkt P′ = (− 1,− 2) . Wynika stąd, że
A) S = (− 1,− 1) B) S = (1,1) C) S = (− 1,1 ) D) S = (1,− 1)

Odległość punktu A = (3,− 4) od jego obrazu w symetrii względem początku układu współrzędnych jest równa
A) 6 B) 7 C) 8 D) 10

Ukryj Podobne zadania

Punkt B jest obrazem punktu A = (− 7,− 4) w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka AB jest równa
A) √ --- 65 B) √ ---- 113 C)  √ --- 2 6 5 D) 13

Punkt B jest obrazem punktu A = (− 3,5 ) w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka AB jest równa
A)  √ --- 2 34 B) 8 C) √ --- 34 D) 12

spinner