Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Kombinatoryka/Liczenie konfiguracji na płaszczyźnie

Wyszukiwanie zadań

Jaka jest minimalna liczba punktów, które należy usunąć z rysunku, aby żadne trzy punkty spośród pozostałych nie leżały na jednej prostej?


PIC


A) 3 B) 4 C) 2 D) 7 E) 1

Do narysowania przedstawionej na rysunku tablicy zawierającej 12 komórek użyto 5 prostych poziomych i 4 pionowych. Jeżeli użyjemy 6 prostych poziomych i 3 pionowych, to otrzymamy tablice o 10 komórkach. Jaką największą liczbę komórek można otrzymać, używając do narysowania tablicy 15 prostych?


PIC


A) 56 B) 27 C) 32 D) 40 E) 42

Na różnych prostych równoległych a i b obrano 6 punktów: 4 punkty na prostej a i 2 punkty na prostej b . Ile jest trójkątów, których wszystkie wierzchołki są w wybranych punktach?
A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 18

Jeżeli każdy z wierzchołków A i B trójkąta ABC połączymy odcinkami z dwoma różnymi punktami leżącymi na przeciwległym boku, to odcinki te podzielą ten trójkąt na dziewięć części (patrz rysunek). Na ile części zostanie podzielony trójkąt, jeżeli każdy z wierzchołków A i B połączymy odcinkami z czterema punktami (różnymi od wierzchołków) leżącymi na przeciwległym do nich boku?


PIC


A) 16 B) 25 C) 36 D) 42 E) 49

Ile kwadratów można narysować, łącząc odcinkami kropki na rysunku obok?


PIC


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

spinner