Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Ciągi/Dowolny/Wyznacz wzór

Wyszukiwanie zadań

Naszkicuj wykres ciągu o podanych wyrazach początkowych: 1 , − 2, 3, − 4, 5 . Odgadnij wzór ogólny tego ciągu.

Ukryj Podobne zadania

Naszkicuj wykres ciągu o podanych wyrazach początkowych: 1 ,− 1 ,1 ,− 1,1,− 1 . Odgadnij wzór ogólny tego ciągu.

Naszkicuj wykres ciągu o podanych wyrazach początkowych:  1 1 4, 2, 1, 2, 4 . Odgadnij wzór ogólny tego ciągu.

Naszkicuj wykres ciągu o podanych wyrazach początkowych: − 3,− 2,− 1,0,1 . Odgadnij wzór ogólny tego ciągu.

Wyrazami skończonego i malejącego ciągu (an) są wszystkie liczby trzycyfrowe podzielne przez 9.

  • Podaj ostatni wyraz tego ciągu.
  • Znajdź wzór na wyraz ogólny ciągu (a ) n .
  • Oblicz sumę dziewiętnastu początkowych wyrazów ciągu (an) .

Średnia arytmetyczna n początkowych wyrazów ciągu (an ) jest równa 32 − 72n . Wyznacz wzór ogólny ciągu (an ) .

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna n początkowych wyrazów ciągu (an ) jest równa n 2 + n . Wyznacz wzór ogólny ciągu (an) .

Podaj wzór na wyraz ogólny ciągu (an) określonego w następujący sposób: a1 = 1 oraz ciąg (an) jest ciągiem kolejnych liczb naturalnych, które przy dzieleniu przez 5 dają resztę 1.

Suma n początkowych wyrazów ciągu (an) wyraża się wzorem Sn = 5n + 1 . Wyznacz wzór na n -ty wyraz ciągu (an) dla n ≥ 1 .

spinner