Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Równania/Liniowe/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Określ liczbę rozwiązań równania 2x + 3 = 3x − 5a w zależności od parametru a . Dla tych wartości parametru a , dla których istnieją rozwiązania, podaj je.

Dane jest równanie z parametrem a :

 2 √ -- √ -- ax − a = 3x− 2a 3 + 3.

Dla jakich wartości parametru a równanie ma jedno rozwiązanie? Wyznacz to rozwiązanie i przedstaw je w najprostszej postaci.

Określ liczbę rozwiązań równania  2 2x − a = a+ ax− 6 w zależności od parametru a . Dla tych wartości parametru a , dla których istnieją rozwiązania, podaj je.

Określ liczbę rozwiązań równania ax − 3 = x+ b w zależności od parametrów a i b . Dla tych wartości parametrów a i b , dla których istnieją rozwiązania, podaj je.

Dane jest równanie:  2 k x − 4x + k + 2 = 0 z niewiadomą x . Rozwiąż to równanie oraz zbadaj liczbę rozwiązań tego równania w zależności od wartości parametru k .

spinner