Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Podać zbiory X ,Y oraz formuły p(x ,y) i q(x,y) tak aby zdanie

∀x ∈X∃y ∈Y p(x,y )

było prawdziwe/fałszywe.

*Ukryj

Podać zbiory X ,Y oraz formuły p(x ,y) i q(x,y) tak aby zdanie

∃x ∈X∀y ∈Y p(x,y )

było prawdziwe/fałszywe.

Podać zbiory X ,Y oraz formuły p(x ,y) i q(x,y) tak aby zdanie

∀x∈X ∀y∈Y (p (x,y)∨ q(x,y))

było prawdziwe/fałszywe.

Oceń wartość logiczną podanego zdania i napisz jego zaprzeczenie:

 √ -- √ -- ∀x ∈R (x < 2 ∨ x > 2)
*Ukryj

Oceń wartość logiczną podanego zdania i napisz jego zaprzeczenie:

∃x ∈Z (x ≥ 2 ∧ x ≤ 5 )

Podać zaprzeczenie zdania i doprowadzić je do wyrażenia nie zawierającego negacji.

∀z ∀t∀y [(z + t ≤ y) ∧ cos2 t = 2z]
*Ukryj

Podać zaprzeczenie formy zdaniowej i doprowadzić ją do wyrażenia nie zawierającego negacji.

∀t∃z[(3t2 + z = p2) ⇒ (2t− 5 = 0∨ 3z > e2)].