Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje/Wielomiany/Stopnia 4/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Wielomiany  4 3 2 W (x ) = x + ax + 12x + bx + 4 oraz P (x) są wielomianami o współczynnikach całkowitych, przy czym W (x ) = [P (x)]2 . Wyznacz wszystkie możliwe wartości a i b .

Ukryj Podobne zadania

Wielomiany  4 3 2 W (x ) = x + px + 23x + qx + 1 oraz P (x) są wielomianami o współczynnikach całkowitych, przy czym W (x ) = [P (x)]2 . Wyznacz wszystkie możliwe wartości p i q .

Funkcja  4 2 f(x) = x + ax + b przyjmuje wartość 1 dla czterech argumentów:

 ∘ ----√---- ∘ ----√---- ∘ ----√---- ∘ ----√---- x = ---5+----17, x = − --5-+---1-7, x = --5-−---17-, x = − --5-−---17-. 1 2 2 2 3 2 4 2

Oblicz najmniejszą wartość tej funkcji.

Zbadaj, czy istnieje taka wartość współczynnika a , dla której wielomiany W (x) i [Q (x)]2 są równe, jeśli Q (x) = x2 + ax− 1,W (x) = x4 + 2x3 + x2 − 2x + 1 .

spinner