Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Równania/Układy równań/Stopnia 2/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Dla jakich m ∈ R iloczyn pierwiastków układu równań

{ x + y = 2m − 1 x 2 + y 2 = m 2 + 2m − 3

przyjmuje wartość minimalną?

Dla jakich wartości parametru m układ równań { y = 6x + m y = 3x 2 − 1

  • ma jedno rozwiązanie,
  • ma dwa rozwiązania.
  • Wyznacz wszystkie liczby m , dla których istnieją dwie liczby rzeczywiste, których suma i iloczyn są równe m .
  • Uzasadnij, że jeżeli suma i iloczyn dwóch liczb rzeczywistych jest równa liczbie dodatniej m , to suma sześcianów tych liczb jest nie mniejsza niż 16.
spinner