Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Na kole opisany jest romb. Stosunek pola koła do pola powierzchni rombu wynosi  √- π--3 8 . Wyznacz miarę kąta ostrego rombu.

Długość boku rombu jest równa a , a długości jego przekątnych są równe d1 i d 2 . Oblicz miarę kąta ostrego rombu jeżeli wiadomo, że  √ ----- a = d1d2 .

*Ukryj

Długość boku rombu ABCD jest średnią geometryczną długości jego przekątnych. Oblicz miarę kąta ostrego tego rombu.

Znaleźć kąt ostry rombu, jeżeli wiadomo, że jego pole jest równe  √ -- 24 2 , a promień okręgu w niego wpisanego równy √ -- 6 .

Stosunek pola rombu do pola koła wpisanego w ten romb wynosi 8 : π . Oblicz miarę kąta ostrego rombu.

Dany jest romb ABCD o boku długości 26, w którym przekątna BD ma długość równą 20. Punkt E jest środkiem boku AD (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz sinus kąta α , jaki odcinek BE tworzy z bokiem AB rombu ABCD .