Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Romb/Kąty

Wyszukiwanie zadań

Wysokość DE rombu ABCD dzieli bok AB tego rombu tak, że  3 |AE | : |EB | = 2 (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz wartość wyrażenia

 ( ) ( ) sin4 π-+ α- + sin4 π-+ β- , 8 4 8 4

gdzie α i β są dwoma sąsiednimi kątami wewnętrznymi rombu ABCD .

Na kole opisany jest romb. Stosunek pola koła do pola powierzchni rombu wynosi  √- π--3 8 . Wyznacz miarę kąta ostrego rombu.

Długość boku rombu jest równa a , a długości jego przekątnych są równe d1 i d 2 . Oblicz miarę kąta ostrego rombu jeżeli wiadomo, że  √ ----- a = d1d2 .

Ukryj Podobne zadania

Długość boku rombu ABCD jest średnią geometryczną długości jego przekątnych. Oblicz miarę kąta ostrego tego rombu.

Znaleźć kąt ostry rombu, jeżeli wiadomo, że jego pole jest równe  √ -- 24 2 , a promień okręgu w niego wpisanego równy √ -- 6 .

Stosunek pola rombu do pola koła wpisanego w ten romb wynosi 8 : π . Oblicz miarę kąta ostrego rombu.

Dany jest romb ABCD o boku długości 26, w którym przekątna BD ma długość równą 20. Punkt E jest środkiem boku AD (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz sinus kąta α , jaki odcinek BE tworzy z bokiem AB rombu ABCD .

spinner