Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Oblicz pole obszaru ograniczonego parabolą 2 y = x i prostą y = x .

*Ukryj

Oblicz pole obszaru ograniczonego parabolą 2 y = 2x − x i prostą y + x = 0 .

Oblicz długość okręgu o promieniu R .

Oblicz długość krzywej y = 1 − ln cosx , gdzie π- 0 ≤ x ≤ 4 .

Oblicz pole trapezu krzywoliniowego ograniczonego krzywą 2 y = x ln x , prostymi x = e i x = e2 oraz osią Ox .

Oblicz pole powierzchni otrzymanej w wyniku obrotu wokół osi Ox krzywej y = cosx , x ∈ [− π2, π2] .

Oblicz pole trapezu krzywoliniowego ograniczonego krzywą x y = e , prostymi x = 0 i x = 1 oraz osią Ox .

*Ukryj

Oblicz pole trapezu krzywoliniowego ograniczonego krzywą y = 1 + sinx , prostymi x = 0 i x = π oraz osią Ox .

Oblicz pole trapezu krzywoliniowego ograniczonego hiperbolą 2 y = x + 1 , prostymi x = 1 i x = 2 oraz osią Ox .

Oblicz pole trapezu krzywoliniowego ograniczonego parabolą 2 y = x + x − 6 , prostymi x = − 1 i x = 1 oraz osią Ox .

Oblicz długość krzywej √ --3 y = x , 0 ≤ x ≤ 1 .

Oblicz pole powierzchni sfery o promieniu R .

Oblicz długość krzywej 3 1 3 x = t ,y = 1 − 3t ,gdzie [ √ --] t ∈ 0, 3 .

Oblicz długość krzywej 1 2 y = 4x , gdzie 0 ≤ x ≤ 4 .

Oblicz objętość bryły otrzymanej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez hiperbolę y = 1x , proste x = 1 i x = 2 oraz oś Ox .

*Ukryj

Oblicz objętość bryły powstałej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez wykres funkcji f(x) = x 2 + 1 , proste x = − 1 i x = 1 , oraz oś Ox .

Oblicz objętość bryły powstałej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez wykres funkcji √ -- f(x) = 2 x , proste x = 0 i x = 1 oraz oś Ox .

Oblicz objętość bryły powstałej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez wykres funkcji f(x) = x3 , proste x = 0 i x = 1 oraz oś Ox .

Oblicz objętość bryły otrzymanej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez wykres funkcji y = ex , proste x = 1 i x = 2 oraz oś Ox .

Oblicz pole powierzchni otrzymanej w wyniku obrotu wokół osi Ox krzywej y = x2 + 1 , x ∈ [1,3] .

Oblicz pole elipsy x2 y2 a2 + b2 ≤ 1 , gdzie a > 0 i b > 0 .

Oblicz pole powierzchni otrzymanej w wyniku obrotu wokół osi Ox krzywej y = 13x3 , x ∈ [0,1 ] .

*Ukryj

Oblicz pole powierzchni otrzymanej w wyniku obrotu wokół osi Ox krzywej √ -- y = 2 x , x ∈ [0,1] .

Oblicz pole obszaru ograniczonego parabolami 2 y = x i 2 y = x .

Oblicz długość krzywej y = ln x , gdzie √ -- √ -- 3 ≤ x ≤ 8 .

*Ukryj

Oblicz długość krzywej 2 y = ln(1 − x ) , gdzie 1 0 ≤ x ≤ 2 .

Oblicz objętość kuli o promieniu R .

Oblicz objętość bryły otrzymanej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez wykres funkcji y = sinx , proste x = 0 i x = π oraz oś Ox .

*Ukryj

Oblicz objętość bryły otrzymanej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez wykres funkcji √ -- y = xe−x , proste x = 0 i x = 4 oraz oś Ox .

Oblicz pole koła o promieniu R .

Oblicz długość krzywej danej równaniami t x = e sin t , t y = e c ost , t ∈ [0, π2] .

*Ukryj

Oblicz długość krzywej danej równaniami t x = e(co st+ sin t) , y = et(co st− sin t) , gdzie t ∈ [0,1] .

Strona 1 z 2>