Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Logarytmy/Wzór z wykresu

Wyszukiwanie zadań

Dana jest funkcja f(x ) = lo g12(x − a) + b . Wyznacz wartości parametrów a i b , jeśli wiesz, że dziedziną funkcji jest przedział (5,+ ∞ ) i do wykresu należy punkt A = (51,9) 8 . Podaj wzór tej funkcji.

W układzie współrzędnych przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x ) , gdzie f (x) = loga(x − k) + m . Wyznacz wartości a,k,m .


PIC


Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji logarytmicznej opisanej wzorem f (x) = logp x .


PIC


  • Na podstawie tego wykresu wyznacz p .
  • Oblicz f(0,12 5) .
  • Sporządź wykres funkcji g (x) = |f(x − 4)| .
  • Podaj miejsce zerowe funkcji g .

Dany jest wykres funkcji logarytmicznej f .


PIC


  • Wyznacz wzór funkcji f .
  • Narysuj wykres funkcji g(x) = |f (x)− 2| .
  • Odczytaj z rysunku zbiór argumentów, dla których wartości funkcji g są nie mniejsze od wartości funkcji f .

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji logarytmicznej f określonej wzorem f(x ) = log2(x − p) .


PIC


  • Podaj wartość p .
  • Narysuj wykres funkcji określonej wzorem y = |f(x )| .
  • Podaj wszystkie wartości parametru m , dla których równanie |f(x)| = m ma dwa rozwiązania o przeciwnych znakach.
spinner