Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Wielokąty/Sześciokąt

Wyszukiwanie zadań

Punkt P , będący punktem wewnętrznym trójkąta ABC , przekształcamy przez symetrię względem prostych zawierających boki AB , BC i AC otrzymując odpowiednio punkty P 1, P2 i P3 . Udowodnij, że pole sześciokąta AP BP CP 1 2 3 jest dwa razy większe od pola trójkąta ABC .

Na sześciokącie foremnym opisano okrąg i w ten sześciokąt wpisano okrąg. Pole powstałego pierścienia jest równe 2π dm 2 . Oblicz pole powierzchni wielokąta.

Pole koła wpisanego w sześciokąt foremny wynosi  2 9 cm . Oblicz pole koła opisanego na tym sześciokącie.

Ukryj Podobne zadania

Pole koła wpisanego w sześciokąt foremny wynosi  2 6 cm . Oblicz pole koła opisanego na tym sześciokącie.

W sześciokącie foremnym połączono środki sąsiednich boków otrzymując ponownie sześciokąt foremny. Oblicz stosunek pól: otrzymanego i wyjściowego sześciokąta.

spinner