Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Uzasadnij, że liczba log2 3 jest niewymierna.

Wykaż, że liczba  √ -log-5 a = 4 2 jest liczbą całkowitą.

*Ukryj

Wykaż, że liczba  √ -log-4 a = 9 3 jest liczbą całkowitą.

Wykaż, że liczba  √ - a = log2 28 − log12 0,25 jest liczbą wymierną.

*Ukryj

Wykaż, że liczba  √ - a = log5 5125 − log 15 0,04 jest liczbą wymierną.

Liczby naturalne a,b,c są większe od 1 oraz są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x spełnia warunek

--1---+ --1---+ --1---= 1. lo gax lo gb x lo gcx

Wykaż, że x jest sześcianem liczby naturalnej.