Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Liczby/Logarytmy/Różne

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Liczby naturalne a,b,c są większe od 1 oraz są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x spełnia warunek

--1---+ --1---+ --1---= 1. lo gax lo gb x lo gcx

Wykaż, że x jest sześcianem liczby naturalnej.

spinner