Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Na loterii jest 40 losów, w tym 4 wygrywające. Kupujemy 2 losy. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że będzie wśród nich dokładnie jeden los wygrywający?

Z pojemnika, w którym są dwa losy wygrywające i trzy losy puste, losujemy dwa razy po jednym losie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo, że otrzymamy co najmniej jeden los wygrywający. Wynik przedstaw w postaci ułamka nieskracalnego.

Na loterii jest 20 losów, wśród których jeden los wygrywa 600 zł, pięć losów wygrywa po 200 zł i sześć losów wygrywa po 150 zł. Pozostałe losy są przegrywające. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że kupując jako pierwsi cztery razy po jednym losie wygramy dokładnie 600 zł?

Na loterii jest n losów, w tym 4 wygrywające. Kupujemy 2 losy. Dla jakiej liczby n prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednego losu wygrywającego jest równe 1114 ?

Na loterię przygotowano 30 losów, z których n jest wygrywających. Kupujemy 2 razy po jednym losie. Wyznacz n , jeśli wiadomo, że prawdopodobieństwo kupienia w ten sposób dwóch losów wygrywających jest równe 219 .

Do worka wrzucono 50 losów loteryjnych w tym 15 wygrywających. Wyciągamy dwa losy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że oba losy są wygrywające? Jakie jest prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden los jest wygrywający?

*Ukryj

Do worka wrzucono 50 losów loteryjnych w tym 15 wygrywających. Wyciągamy trzy losy z worka. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jest wśród nich zarówno los wygrywający jak i przegrywający?

W urnie znajduje się 40 losów, wśród których są tylko losy wygrywające i przegrywające. Z urny wyciągamy dwa losy. Niech A oznacza zdarzenie – wylosowano dwa losy wygrywające, zaś B zdarzenie – wylosowano jeden los wygrywający i jeden przegrywający.

  • Oblicz ile jest losów wygrywających, jeżeli P (A ) = P(B ) .
  • Sprawdź, które zdarzenie jest bardziej prawdopodobne: zdarzenie A , czy zdarzenie C – wylosowano dwa losy przegrywające

W pierwszej loterii jest n (n > 2) losów, spośród których jeden wygrywa, a w drugiej jest 2n losów, spośród których dwa wygrywają. Gracz chce kupić dwa losy w jednej z tych loterii. W której z nich ma większą szansę otrzymania co najmniej jednego losu wygrywającego?

Na trzech loteriach kupiono po jednym losie. Prawdopodobieństwo wygrania na pierwszej loterii wynosi 50%, na drugiej 60%, a na trzeciej 70%. Jakie jest prawdopodobieństwo:

  • wygrania na trzech loteriach;
  • niewygrania na żadnej;
  • wygrania przynajmniej na jednej loterii.