Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Losy

Wyszukiwanie zadań

Na loterii jest 40 losów, w tym 4 wygrywające. Kupujemy 2 losy. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że będzie wśród nich dokładnie jeden los wygrywający?

Z pojemnika, w którym są dwa losy wygrywające i trzy losy puste, losujemy dwa razy po jednym losie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo, że otrzymamy co najmniej jeden los wygrywający. Wynik przedstaw w postaci ułamka nieskracalnego.

Na loterii jest 20 losów, wśród których jeden los wygrywa 600 zł, pięć losów wygrywa po 200 zł i sześć losów wygrywa po 150 zł. Pozostałe losy są przegrywające. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że kupując jako pierwsi cztery razy po jednym losie wygramy dokładnie 600 zł?

Na loterii jest n losów, w tym 4 wygrywające. Kupujemy 2 losy. Dla jakiej liczby n prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednego losu wygrywającego jest równe 1114 ?

Na loterię przygotowano 30 losów, z których n jest wygrywających. Kupujemy 2 razy po jednym losie. Wyznacz n , jeśli wiadomo, że prawdopodobieństwo kupienia w ten sposób dwóch losów wygrywających jest równe 219 .

Do worka wrzucono 50 losów loteryjnych w tym 15 wygrywających. Wyciągamy dwa losy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że oba losy są wygrywające? Jakie jest prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden los jest wygrywający?

Ukryj Podobne zadania

Do worka wrzucono 50 losów loteryjnych w tym 15 wygrywających. Wyciągamy trzy losy z worka. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jest wśród nich zarówno los wygrywający jak i przegrywający?

W urnie znajduje się 40 losów, wśród których są tylko losy wygrywające i przegrywające. Z urny wyciągamy dwa losy. Niech A oznacza zdarzenie – wylosowano dwa losy wygrywające, zaś B zdarzenie – wylosowano jeden los wygrywający i jeden przegrywający.

  • Oblicz ile jest losów wygrywających, jeżeli P (A ) = P(B ) .
  • Sprawdź, które zdarzenie jest bardziej prawdopodobne: zdarzenie A , czy zdarzenie C – wylosowano dwa losy przegrywające

W pierwszej loterii jest n (n > 2) losów, spośród których jeden wygrywa, a w drugiej jest 2n losów, spośród których dwa wygrywają. Gracz chce kupić dwa losy w jednej z tych loterii. W której z nich ma większą szansę otrzymania co najmniej jednego losu wygrywającego?

W pojemniku znajdują się losy loterii fantowej ponumerowane kolejnymi liczbami naturalnymi od 1000 do 9999. Każdy los, którego numer jest liczbą o sumie cyfr równej 3, jest wygrywający. Uczestnicy loterii losują z pojemnika po jednym losie. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że pierwszy los wyciągnięty z pojemnika był wygrywający.

Ukryj Podobne zadania

W pojemniku znajdują się losy loterii fantowej ponumerowane kolejnymi liczbami naturalnymi od 2000 do 7000. Każdy los, którego numer jest liczbą o sumie cyfr równej 4, jest wygrywający. Uczestnicy loterii losują z pojemnika po jednym losie. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że pierwszy los wyciągnięty z pojemnika był wygrywający.

Na trzech loteriach kupiono po jednym losie. Prawdopodobieństwo wygrania na pierwszej loterii wynosi 50%, na drugiej 60%, a na trzeciej 70%. Jakie jest prawdopodobieństwo:

  • wygrania na trzech loteriach;
  • niewygrania na żadnej;
  • wygrania przynajmniej na jednej loterii.
spinner