Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Ciągi/Arytmetyczny/Czterowyrazowy

Wyszukiwanie zadań

Liczby 2,x− 3,8 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x .

Ukryj Podobne zadania

Liczby 2x+ 1,12x,1 4x+ 4 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x .

Dla pewnych liczb x,y wartości wyrażeń x + y , 4x − y , 3x + 4y + 1 , 9x − 4y + 1 są początkowymi, kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Oblicz, ile początkowych wyrazów tego ciągu należy wziąć, aby ich suma była większa od 20100.

Pierwiastkami wielomianu czwartego stopnia W (x ) są liczby a ,b,c,d , które w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 2. Suma pierwiastków równa jest 8.

  • Oblicz pierwiastki a,b,c i d .
  • Wiedząc że W (0) = −1 5 , przedstaw wielomian w postaci  4 3 2 W (x) = a4x + a3x + a2x + a1x+ a0 .

Liczby x,y,−y ,3 są kolejnymi wyrazami pewnego ciągu arytmetycznego. Znajdź liczbę x .

spinner