Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jeżeli √ ---- 12 < 153 < 1 3 , to liczba 5−-√153 5 należy do przedziału:
A) (1,6;1,8 ) B) (− 1,8;− 1,5) C) (− 1,6;− 1,4) D) (1,4;1,6)

*Ukryj

Jeżeli √ ---- 14 < 217 < 1 5 , to liczba 3−-√217 10 należy do przedziału:
A) (1,1;1,2 ) B) (− 1,2;− 1,1) C) (− 1,3;− 1,2) D) (1,2;1,3)

Jeżeli 5√ --- 1,6 < 12 < 1,7 to liczba 3−-25√12 20 należy do przedziału
A) (− 0,02;− 0,0 1) B) (− 0,03;− 0,02) C) (− 0,002;− 0,0 01) D) (− 0,00 3;− 0,002)

Dane są zbiory ( 7 ) A = − 6,6 i B = N liczb naturalnych dodatnich. Wówczas iloczyn zbiorów A ∩ B jest równy
A) (0,6) B) (0,5 ⟩ C) {1 ,2,3,4,5,6} D) {1,2,3,4 ,5}

*Ukryj

Dane są zbiory ( 4 ) A = − 7,7 i B = N liczb naturalnych dodatnich. Wówczas iloczyn zbiorów A ∩ B jest równy
A) (0,7) B) {1,2,3,4,5,6} C) (0,6⟩ D) {1,2,3,4,5,6 ,7 }

Dane są zbiory ( 12- 13) A = − 5 , 2 i B = N liczb naturalnych dodatnich. Wówczas iloczyn zbiorów A ∩ B jest równy
A) (0,6⟩ B) (0,5 ⟩ C) {1 ,2,3,4,5,6} D) {1,2,3,4 ,5}

Liczba 22 19 2 − 9 ⋅2 jest równa
A) 219 B) − 219 C) 23 D) − 8⋅2 19

*Ukryj

Liczba 26 23 3 − 24 ⋅3 jest równa
A) − 323 B) 33 C) 323 D) 324

Wyrażenie 6 9 27x + 8x można zapisać w postaci
A) (3x 2 − 2x 3)(9x4 + 6x5 + 4x6) B) (3x 2 + 2x 3)(9x4 − 6x5 + 4x6)
C) (3x2 + 2x 3)(9x 4 − 12x5 + 4x6) D) 2 3 4 5 6 (3x − 2x )(9x + 12x + 4x )

Wiadomo, że √ -- √ -- √ -- √ -- ( 5 − 3)(a 5 + b) = −9 5+ 5 5 oraz a i b są liczbami wymiernymi. Zatem
A) a = 5 i √ -- b = 5 B) √ -- a = 5 i b = 3 C) a = − 3 i b = 1 D) a = 3 i b = 5

*Ukryj

Wiadomo, że √ -- √ -- √ -- √ -- ( 3 − 2)(a 3 + b) = −4 3+ 3 3 oraz a i b są liczbami wymiernymi. Zatem
A) a = 3 i √ -- b = 3 B) √ -- a = 3 i b = 2 C) a = 2 i b = 3 D) a = 3 i b = −2

Wiadomo, że √ -- √ -- √ -- √ -- ( 6 − 4)(a 6 + b) = −1 6 6+ 6 6 oraz a i b są liczbami wymiernymi. Zatem
A) a = − 4 i b = 6 B) a = 4 i b = 6 C) a = − 6 i b = 4 D) a = 6 i b = 4

Wyrażenie 6 W = x + 216 jest równe
A) ( )( ) x2 + 6 x4 − 6x2 + 36 B) ( )( ) x2 − 6 x 4 + 6x 2 + 36
C) ( 2 )3 x + 6 D) ( 2 )( 4 2 ) x + 6 x + 6x + 36

*Ukryj

Wyrażenie 6 W = x − 125 jest równe
A) ( )( ) x2 − 5 x4 − 5x2 + 25 B) ( )( ) x2 + 5 x 4 − 5x 2 + 25
C) ( 2 )( 4 2 ) x − 5 x + 5x + 25 D) ( 2 )3 x + 5

Wyrażenie 9 W = 64 + y jest równe
A) ( )( ) 4+ y3 1 6+ 4y3 + y6 B) ( )( ) 4+ y3 1 6− 4y 3 + y6
C) ( 3)( 3 6) 4 − y 16 + 4y + y D) ( 3)3 4+ y

Wyrażenie 6 W = x + 125 jest równe
A) ( )( ) x2 + 5 x4 + 5x2 + 25 B) ( )( ) x2 + 5 x 4 − 5x 2 + 25
C) ( 2 )( 4 2 ) x − 5 x + 5x + 25 D) ( 2 )3 x + 5

Wyrażenie 6 W = y − 216 jest równe
A) ( )( ) y2 + 6 y4 − 6y 2 + 36 B) ( ) y2 + 6 3
C) ( 2 )( 4 2 ) y − 6 y + 6y + 36 D) ( )( ) y2 − 6 y 4 − 6y 2 + 3 6

Wyrażenie 6 W = y + 216 jest równe
A) ( )( ) y2 + 6 y4 − 6y 2 + 36 B) ( ) y2 + 6 3
C) ( 2 )( 4 2 ) y − 6 y + 6y + 36 D) ( )( ) y2 + 6 y 4 + 6y 2 + 3 6

Wyrażenie 9 W = 216 − x jest równe
A) ( ) 6− x3 3 B) ( )( ) 6 − x 3 36 + 6x 3 + x 6
C) ( 3)( 3 6) 6− x 36 − 6x + x D) ( )( ) 6+ x3 3 6− 6x3 + x6

Wyrażenie 9 W = 64 − y jest równe
A) ( )( ) 4− y3 1 6+ 4y3 + y6 B) ( )( ) 4+ y3 1 6− 4y 3 + y6
C) ( 3)( 3 6) 4 − y 16 − 4y + y D) ( 3)3 4− y

Wyrażenie 9 W = 216 + x jest równe
A) ( ) 6+ x3 3 B) ( )( ) 6 − x 3 36 + 6x 3 + x 6
C) ( 3)( 3 6) 6+ x 36 + 6x + x D) ( )( ) 6+ x3 3 6− 6x3 + x6

Wyrażenie 6 W = x − 216 jest równe
A) ( )( ) x2 − 6 x4 − 6x2 + 36 B) ( )( ) x2 − 6 x 4 + 6x 2 + 36
C) ( 2 )3 x + 6 D) ( 2 )( 4 2 ) x + 6 x − 6x + 36

Wartość liczbowa wyrażenia 5 lo g22 − log2 8+ log 216 jest równa
A) 1 B) 2 C) 6 D) 8

*Ukryj

Wartość liczbowa wyrażenia log 216 + log2 8− 4log2 2 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Suma log81 6+ 1 jest równa
A) 3 B) 32 C) log8 17 D) 7 3

*Ukryj

Liczba 8 log42 + 2 jest równa
A) 8 B) 6 C) 4 D) 3,5

Suma log92 7+ 2 jest równa
A) 5 B) 72 C) log9 29 D) 7 3

Suma log92 7+ 1 jest równa
A) 3 B) 52 C) log9 28 D) 4 3

Liczba √3 ------- 81⋅6 4 jest równa
A) 72 B) 36 C) √ -- 24 33 D) √ -- 12 33

*Ukryj

Liczba √3 -------- 108⋅ 16 jest równa
A) 12 B) 48 C) √ -- 27 34 D) √ --- 4 354

Jeśli log 25 = a oraz lo g220 = b , to liczba log 25 + log22 0 jest równa
A) 2a + 2 B) 2a + 2b C) a − b D) a2 + 2

*Ukryj

Jeśli log 32 = a oraz lo g318 = b , to liczba log 32 + log31 8 jest równa
A) 3a + 3b B) 2a + 2 C) a − b D) a2 + 3

Jeśli log 52 = a oraz lo g510 = b , to liczba log 52 + log51 0 jest równa
A) 2a + 2 B) 5a + 5b C) 2a + 1 D) a2 + 5

Jeżeli 1 a = lo g32 i b = lo g36 , to liczba log 34+ lo g312 jest równa
A) a + b B) 1 − 4a C) 32b−a D) ab

Liczba √- 1- lo g3 3 81 jest równa
A) − 2 3 B) − 8 3 C) − 6 D) − 8

*Ukryj

Liczba 625 lo g15 √5 jest równa
A) 31 2 B) − 3 1 2 C) 8 D) − 8

Liczba √ - lo g 77 jest równa
A) 2 B) 7 C) √ -- 7 D) 1 2

Liczba √ ---- lo g4 1 28 jest równa
A) 74 B) 32 C) 7 D) 3,5

Liczba √ - √ -- lo g 2(2 2) jest równa
A) 3 2 B) 2 C) 5 2 D) 3

Liczba √ --√4---- lo g 0,4 2,5 jest równa
A) 2 B) − 4 C) √ -- 2 D) − 1 2

Iloczyn √ -- 2 ⋅log13 3 jest równy
A) − 6 B) − 4 C) − 1 D) 1

Liczba √ - lo g3 39 jest równa
A) 4 B) 6 C) √ -- 3 D) 1 4

Liczba 3√ --- lo g0,5 16 jest równa
A) 13 B) − 43 C) − 0,75 D) 1,5

Liczba √ - √ -- lo g 3(9 3) jest równa
A) 3 2 B) 5 C) 5 2 D) 3

Liczba √ - lo g 22 jest równa
A) 2 B) 4 C) √ -- 2 D) 1 2

Liczba √ -√ -- lo g3 5 5 jest równa
A) 3 B) 1 3 C) 3 2 D) 2 3

Iloczyn 1 2 ⋅log 1√3 9 jest równy
A) − 2 B) − 4 C) − 1 D) 1

Liczba √- √ -- lo g2 2( 2 ) jest równa
A) 2 3 B) 1 2 C) 2 5 D) 1 3

Wartość wyrażenia √- log5 5 25 wynosi:
A) 3 2 B) 5 2 C) 4 3 D) 2 3

Wyrażenie 2 2 (2x + 3) − (1− 2x) jest równe
A) 8x 2 + 8x + 8 B) 16x + 8 C) 8x + 8 D) 8x2 + 8

*Ukryj

Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie 2 2 (x − 1 ) − (2 − x) jest równe
A) 2x − 3 B) 2x2 − 6x − 3 C) (2x − 3)2 D) 9

Wartość wyrażenia 5 0,2+3 2 -(-3,25)--+ 13 wynosi
A) 2 3 B) 3 2 C) 4 3 D) 52

Wartość wyrażenia 2 x − 6x+ 9 dla √ -- x = 3+ 3 jest równa
A) 1 B) 3 C) √ -- 1 + 2 3 D) √ -- 1 − 2 3

*Ukryj

Wartość wyrażenia 2 x − 8x+ 16 dla √ -- x = 4 + 3 jest równa
A) 3 B) 16 C) √ -- 16 + 8 3 D) √ -- 16 − 8 3

Wiadomo, że log 16c = 0,25 . Zatem liczba c jest
A) niewymierna B) wymierna C) większa od 2 D) mniejsza od 1

*Ukryj

Wiadomo, że log 16c = 0,125 . Zatem liczba c jest
A) niewymierna B) wymierna C) większa od 2 D) mniejsza od 1

Jeśli log 42 = a , to liczba a jest równa
A) 16 B) 2 C) -2 D) 0,5

Liczba lo g34 należy do przedziału
A) (0,1) B) (1,2 ) C) (2,3) D) (3,4)

*Ukryj

Liczba lo g210 należy do przedziału
A) (0,1) B) (1,2 ) C) (2,3) D) (3,4)

Liczba lo g314 należy do przedziału
A) (0,1) B) (1,2 ) C) (2,3) D) (3,4)

Wartość wyrażenia 4 √ --−6 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 3 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

*Ukryj

Wartość wyrażenia 5 √ --−8 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 3. Wartość tego wyrażenia
A) zwiększyła się o 6 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 6 D) zwiększyła się o 9

Wartość wyrażenia 6 √ --−10 W = (− 2) ⋅( 2) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 4 B) zwiększyła się o 4
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

Liczba 8 √3--2 3 3 ⋅ 9 jest równa
A) 33 B) 32 3 9- C) 34 D) 35

*Ukryj

Wyrażenie 3√ -- 5√ --- 9⋅ 27 zapisane w postaci potęgi liczby 3 jest równe:
A) 2 35 B) 5 38 C) 19 3 15- D) 385

Liczba 1 √3-- 4 6 ⋅ 4 jest równa
A) 4 B) √ -- 2 38 C) √ --- 6 16 D) 2

Liczba 4 √3--5 2 3 ⋅ 2 jest równa
A) 20 2-3 B) 2 C) 4 25 D) 23

Liczba 4 √3--4 2 3 ⋅ 4 jest równa
A) 23 B) 24 C) 32 29- D) 25

Liczba 4 √3--5 7 3 ⋅ 7 jest równa
A) 4 75 B) 73 C) 20 7-9 D) 72

Liczba ( 5 1)2 7 4 ⋅7 4 3 jest równa
A) 5 73 B) 71 C) 3 72 D) 7103

Wyrażenie ∘ --------2 ∘ -------2- W = (x + 2) − (x+ 3) dla x ∈ (−3 ,−2 ) przyjmuje postać
A) 2x − 5 B) − 2x − 5 C) -1 D) − 2x − 1

*Ukryj

Wyrażenie √ -2---------- √ ---2 W = x − 4x + 4 − 4x dla x ≥ 2 przyjmuje postać
A) x + 2 B) − 3x + 2 C) − x − 2 D) x− 2

Wyrażenie ∘ --------2 ∘ -------2- W = (3 − x ) − (2− x) dla x ∈ (2 ,3) przyjmuje postać
A) 5 − 2x B) 5 C) -1 D) 2x − 5

Która z poniższych równości jest fałszywa?
A) √ -- √ -- √ --- 8 + 2 = 10 B) √ -- √ -- √ -- 8 + 8 = 4 2
C) √ 2-⋅8 = 4 D) √ 8-+-2-= √ 1-0

*Ukryj

Która z poniższych równości jest fałszywa?
A) √ ------- √ --- 12 + 3 = 15 B) √ --- √ --- √ -- 12 + 12 = 4 3
C) √ 3-⋅12-= 6 D) √ 12-+ √ 3-= √ 15-

Która z poniższych równości jest prawdziwa?
A) √ -- √ -- √ --- 8 + 2 = 10 B) √ -- √ -- √ -- 8 + 8 = 4 2
C) √ 2-⋅8 = 2√ 8- D) √ 8-+-3-= √ 8-+ √ 3-

Strona 1 z 25>>>>