Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba 22 19 2 − 9 ⋅2 jest równa
A) 219 B) − 219 C) 23 D) − 8⋅2 19

*Ukryj

Liczba 26 23 3 − 24 ⋅3 jest równa
A) − 323 B) 33 C) 323 D) 324

Wiadomo, że √ -- √ -- √ -- √ -- ( 5 − 3)(a 5 + b) = −9 5+ 5 5 oraz a i b są liczbami wymiernymi. Zatem
A) a = 5 i √ -- b = 5 B) √ -- a = 5 i b = 3 C) a = − 3 i b = 1 D) a = 3 i b = 5

*Ukryj

Wiadomo, że √ -- √ -- √ -- √ -- ( 6 − 4)(a 6 + b) = −1 6 6+ 6 6 oraz a i b są liczbami wymiernymi. Zatem
A) a = − 4 i b = 6 B) a = 4 i b = 6 C) a = − 6 i b = 4 D) a = 6 i b = 4

Wiadomo, że √ -- √ -- √ -- √ -- ( 3 − 2)(a 3 + b) = −4 3+ 3 3 oraz a i b są liczbami wymiernymi. Zatem
A) a = 3 i √ -- b = 3 B) √ -- a = 3 i b = 2 C) a = 2 i b = 3 D) a = 3 i b = −2

Liczba √3 ------- 81⋅6 4 jest równa
A) 72 B) 36 C) √ -- 24 33 D) √ -- 12 33

*Ukryj

Liczba √3 -------- 108⋅ 16 jest równa
A) 12 B) 48 C) √ -- 27 34 D) √ --- 4 354

Wartość wyrażenia 4 √ --−6 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 3 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

*Ukryj

Wartość wyrażenia 5 √ --−8 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 3. Wartość tego wyrażenia
A) zwiększyła się o 6 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 6 D) zwiększyła się o 9

Wartość wyrażenia 6 √ --−10 W = (− 2) ⋅( 2) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 4 B) zwiększyła się o 4
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

Liczba 8 √3--2 3 3 ⋅ 9 jest równa
A) 33 B) 32 3 9- C) 34 D) 35

*Ukryj

Wyrażenie 3√ -- 5√ --- 9⋅ 27 zapisane w postaci potęgi liczby 3 jest równe:
A) 2 35 B) 5 38 C) 19 3 15- D) 385

Liczba 1 √3-- 4 6 ⋅ 4 jest równa
A) 4 B) √ -- 2 38 C) √ --- 6 16 D) 2

Liczba 4 √3--4 2 3 ⋅ 4 jest równa
A) 23 B) 24 C) 32 29- D) 25

Liczba 4 √3--5 7 3 ⋅ 7 jest równa
A) 4 75 B) 73 C) 20 7-9 D) 72

Liczba 4 √3--5 2 3 ⋅ 2 jest równa
A) 20 2-3 B) 2 C) 4 25 D) 23

Która z poniższych równości jest fałszywa?
A) √ -- √ -- √ --- 8 + 2 = 10 B) √ -- √ -- √ -- 8 + 8 = 4 2
C) √ 2-⋅8 = 4 D) √ 8-+-2-= √ 1-0

*Ukryj

Która z poniższych równości jest prawdziwa?
A) √ -- √ -- √ --- 8 + 2 = 10 B) √ -- √ -- √ -- 8 + 8 = 4 2
C) √ 2-⋅8 = 2√ 8- D) √ 8-+-3-= √ 8-+ √ 3-

Która z poniższych równości jest fałszywa?
A) √ ------- √ --- 12 + 3 = 15 B) √ --- √ --- √ -- 12 + 12 = 4 3
C) √ 3-⋅12-= 6 D) √ 12-+ √ 3-= √ 15-

Wiadomo, że 1 ( √ -)2 x = 4−1 + 4− 2 − -22 . Zatem
A) −2 x ≥ 2 B) −1 x < 4 C) 2 x > 2 D) −3 x ≤ 4

*Ukryj

Wiadomo, że 1 ( √ -)2 x = 9−1 + 9− 2 − -33 . Zatem
A) −2 x > 3 B) −1 x ≤ 9 C) 2 x > 3 D) −3 x ≤ 3

Wiadomo, że 1 ( √ -)2 x = 2−1 + 4− 2 + -22 . Zatem
A) x > 2 B) − 1 x < 4 C) 1 x > 22 D) x ≤ 4−3

Liczba √ -- √ -- 3 √ --√ -- √ --2 ( 2 + 3 ) − 2 ( 3+ 2) jest równa
A) √ -- √ -- 2 3 + 5 2 B) √ -- √ -- 2 6+ 3 2 C) √ -- √ -- 6 3 + 3 2 D) √ -- √ -- 5 3 + 6 2

Liczba 2 2 0000002 jest równa
A) 4 ⋅1014 + 4⋅1 07 + 4 B) 4⋅1 014 + 8 ⋅107 + 4 C) 40 000 004 D) 4 ⋅1014 + 4

*Ukryj

Liczba 2 9 999998 jest równa
A) 9,99 9996 ⋅1013 B) 1012 − 4⋅ 106 + 4 C) 1014 − 4⋅1 07 + 4 D) 1014 − 4

Dane są liczby √ -- √ -- a = 7+ 5 oraz ---1--- b = √ 7−√5 . Zatem
A) a > b B) a = b C) a < b D) a + b = 0

*Ukryj

Dane są liczby √ -- √ -- a = 6+ 5 oraz ---1--- b = √ 6−√5 . Zatem
A) a > b B) a = b C) a < b D) a + b = 0

Dane są liczby √ -- √ -- a = 5− 3 oraz ---1--- b = √ 3+√5 . Zatem
A) a > b B) a = b C) a < b D) a + b = 0

Liczba (√ -- ) 6 2 − 1 jest równa
A) √ -- 49 − 35 2 B) √ -- 5 2 − 7 C) √ -- 99 − 70 2 D) √ -- 34 − 24 2

Liczba ∘4 -√--√8-- 2 2 2 jest równa
A) 2 B) 1 2 2 C) 3 24 D) 20

*Ukryj

Liczba √3 -∘ -√3-- 2 2 2 jest równa
A) 2 B) 1 2 2 C) 3 24 D) 20

Wartość wyrażenia ∘ -----√----- ∘ -----√----- (2− 7)2 − (3 + 7)2 jest równa
A) -1 B) -5 C) − 1 − 2√ 7- D) − 5+ 2√ 7-

*Ukryj

Wartość wyrażenia ∘ -----√----- ∘ -----√----- W = (1 + 3)2 − (1 − 3 )2 jest równa
A) 0 B) 2 C) 2√ 3- D) √ -- 2 3 − 1

Liczba ∘ -----√----- ∘ -----√----- (1− 2)2 + (2 − 2)2 jest równa
A) 1 B) − 1 C) 3 − 2√ 2- D) 2√ 2-+ 1

Liczba ∘ -√--------- ∘ -----√----- ( 3− 2)2 + (3 − 3)2 jest równa
A) 1 B) − 1 C) 5 − 2√ 3- D) 2√ 3-− 5

Liczba √ --∘4 -√--- 5∘ -√----∘4--√--- 3 3 3⋅ 3 33 ⋅ 3 33 ⋅ 3 3 3 jest równa
A) 9 B) 3 C) √ 3- D) √3-- 3

Która z liczb jest największa?
A) 3 ( 1) −2 4 B) −2 0,2 5 C) 16 34 D) (− 0,5)4

*Ukryj

Liczbą mniejszą od 3 jest
A) 1 (-1) −3 27 B) 1 ( 1-)− 5 27 C) 8114 D) 81 34

Która z liczb jest największa?
A) 1 ( -1)− 2 25 B) 1 25 2 C) (0,2)− 2 D) (0,2 )4

Liczbą większą od 5 jest
A) 1 (-1) −2 25 B) 1 ( 1-)− 5 25 C) 125 23 D) 125 13

Czwarta potęga liczby √ -- x = 1− 2 jest równa
A) √ -- 17 − 12 2 B) √ -- 17 − 4 2 C) √ -- 3 − 2 2 D) √ -- 9− 4 2

Liczba ---1----- (√10−3)4 jest równa
A) √ --- 4 ( 10 − 3) B) 1 19- C) (√ 10-+ 3)4 D) √-- (-10+-3)4 2401

*Ukryj

Liczba ---16---- (4−3√2)4 jest równa
A) √ --4 (4 − 3 2) B) √ --4 (4 + 3 2) C) √ -- − (4+ 3 2)4 D) √- (4−-3-2)4 256

Suma kwadratów liczb − 5 i − 4 jest równa:
A) − 9 B) 81 C) 41 D) − 41

Liczba ∘3 ---------−-51 0,216 ⋅10 jest równa
A) 0,06 ⋅10− 17 B) 0,6⋅ 10−48 C) 0,6 ⋅10− 17 D) 0,06 ⋅10− 54

*Ukryj

Liczba ∘4 ----------−-52 2,0736 ⋅10 jest równa
A) 1,2 ⋅10− 13 B) 1,44⋅ 10−48 C) 1,2 ⋅10− 56 D) 1,44 ⋅10− 26

Liczbą całkowitą nie jest
A) 22 (-1-)− 5- 243 B) 23 ( -1-)− 4- 625 C) 343 174- D) 216193

Strona 1 z 9>>>>