Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Prosta dana równaniem 1 3 y = 2 x+ 2 jest prostopadła do stycznej do wykresu funkcji f(x) = x 4 − 3x 3 + x2 + x+ 5 w punkcie
A) (− 1,6) B) (0,5 ) C) (1,5) D) (2,3)

*Ukryj

Prosta dana równaniem 1 3 y = 5 x+ 5 jest prostopadła do stycznej do wykresu funkcji f(x) = x 4 − 2x 3 − x2 + 3x − 4 w punkcie
A) (2,− 2) B) (1,− 3) C) (0,− 4) D) (− 1,− 5)

Do wykresu funkcji 8 6 2 f(x) = 2x − 4x + 2x − 5 należy punkt o współrzędnych
A) √ -- (− 2,63) B) √ -- (− 2 ,−1 ) C) √ -- (− 2,31) D) √ -- (− 2,− 9)

Punkt P jest punktem wspólnym wykresów funkcji 5 3 f(x) = x + 2x + 3x i g (x ) = x5 + x3 − x2 − 3 . Zatem suma współrzędnych punktu P
A) jest liczbą większą od 3 B) jest liczbą z przedziału (0,3)
C) jest liczbą naturalną D) jest liczbą mniejszą od -3

Punkt P = (−1 ,997) należy do wykresu funkcji 3 2 f(x) = x − mx + x + 999 . Zatem
A) m = − 2 B) m = 2 C) m = 0 D) m = − 1

*Ukryj

Punkt P = (−1 ,567) należy do wykresu funkcji 3 2 f(x) = x − x + mx + 565 . Zatem
A) m = − 4 B) m = −2 C) m = 2 D) m = 4

Funkcja f określona jest wzorem 3 f(x ) = x + 2 . Wykres funkcji g powstaje z wykresu funkcji f przez przesunięcie o jedną jednostkę w prawo wzdłuż osi Ox . Punkt ( ) P = − 1, a−2-2 należy do wykresu funkcji g , gdy liczba a jest równa
A) 2 B) -2 C) 22 D) -10

*Ukryj

Funkcja f określona jest wzorem 3 f(x ) = x + 2 . Wykres funkcji g powstaje z wykresu funkcji f przez przesunięcie o jedną jednostkę w lewo wzdłuż osi Ox . Punkt ( ) P = − 1, a−2-2 należy do wykresu funkcji g , gdy liczba a jest równa
A) 6 B) -2 C) 22 D) -10

Funkcja f określona jest wzorem 3 f(x ) = x − 2 . Wykres funkcji g powstaje z wykresu funkcji f przez przesunięcie o jedną jednostkę w prawo wzdłuż osi Ox . Punkt ( ) P = − 1, a+2-2 należy do wykresu funkcji g , gdy liczba a jest równa
A) 2 B) -2 C) -22 D) -10

Do wykresu funkcji 3 2 f(x) = 2x − 4x + 2x− 5 należy punkt o współrzędnych
A) (− 1,− 9) B) (− 1,− 5) C) (− 1,− 10) D) (− 1,− 13)

*Ukryj

Do wykresu funkcji 3 2 f(x) = −x + 5x − 3x + 4 należy punkt o współrzędnych
A) (− 1,3) B) (− 1,7) C) (− 1,11) D) (− 1,13)