Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Wielomiany

Wyszukiwanie zadań

Prosta dana równaniem  1 3 y = 2 x+ 2 jest prostopadła do stycznej do wykresu funkcji

f (x) = x4 − 3x 3 + x 2 + x + 5

w punkcie
A) (− 1,6) B) (0,5 ) C) (1,5) D) (2,3)

Ukryj Podobne zadania

Prosta dana równaniem  1 3 y = 5 x+ 5 jest prostopadła do stycznej do wykresu funkcji f(x) = x 4 − 2x 3 − x2 + 3x − 4 w punkcie
A) (2,− 2) B) (1,− 3) C) (0,− 4) D) (− 1,− 5)

Punkt P jest punktem wspólnym wykresów funkcji  5 3 f(x) = x + 2x + 3x i g (x ) = x5 + x3 − x2 − 3 . Zatem suma współrzędnych punktu P
A) jest liczbą większą od 3 B) jest liczbą z przedziału (0,3)
C) jest liczbą naturalną D) jest liczbą mniejszą od -3

Ukryj Podobne zadania

Punkt A = (1,2) należy do wykresu funkcji f , określonej wzorem

 2 3 2 f(x) = (m − 3)x − m + m + 1

dla każdej liczby rzeczywistej x . Wtedy
A) m = − 4 B) m = −2 C) m = 0 D) m = 4

Funkcja f określona jest wzorem  3 f(x ) = x + 2 . Wykres funkcji g powstaje z wykresu funkcji f przez przesunięcie o jedną jednostkę w prawo wzdłuż osi Ox . Punkt  ( ) P = − 1, a−2-2 należy do wykresu funkcji g , gdy liczba a jest równa
A) 2 B) -2 C) 22 D) -10

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f określona jest wzorem  3 f(x ) = x − 2 . Wykres funkcji g powstaje z wykresu funkcji f przez przesunięcie o jedną jednostkę w prawo wzdłuż osi Ox . Punkt  ( ) P = − 1, a+2-2 należy do wykresu funkcji g , gdy liczba a jest równa
A) 2 B) -2 C) -22 D) -10

Funkcja f określona jest wzorem  3 f(x ) = x + 2 . Wykres funkcji g powstaje z wykresu funkcji f przez przesunięcie o jedną jednostkę w lewo wzdłuż osi Ox . Punkt  ( ) P = − 1, a−2-2 należy do wykresu funkcji g , gdy liczba a jest równa
A) 6 B) -2 C) 22 D) -10

Ukryj Podobne zadania
spinner