Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ sin43 cos 47 + cos43 sin47 jest równa
A) − 1 B) 0 C) 1 D) 2

*Ukryj

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ cos4 3 cos 47 − sin43 sin47 jest równa
A) − 1 B) 0 C) 1 D) 2

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ sin32 cos 58 + cos32 sin58 jest równa
A) − 1 B) 1 C) 0 D) 2

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ sin46 cos 44 + cos46 sin44 jest równa
A) 1 B) 0 C) − 1 D) 2

Wartość wyrażenia ∘ ∘ cos1 20 ⋅ tg 120 wynosi
A) √ - − --3 2 B) 1 C) 1 2 D) √-3 2

Wartość wyrażenia ( ∘ ) −2 cossin15600∘-− sin 90∘ jest równa
A) 1 − 4 B) − 1 C) 1 D) 14

Liczba ∘ ∘ ∘ ∘ | tg 52 − 2 cos50 |⋅|2cos 50 + tg52 | jest równa
A) 4 cos250∘ − tg2 52∘ B) tg2 52∘ + 4co s250∘
C) tg2 52∘ − 4co s250∘ D) − 4 cos25 0∘ − tg 252∘

Wiadomo, że α jest kątem ostrym i sinα cos α = 0,5 . Wynika stąd, że wartość wyrażenia cos4α + sin4 α jest równa
A) 1 B) 0,5 C) 0,25 D) 0,75

*Ukryj

Wiadomo, że α jest kątem ostrym i sinα cos α = 0,4 . Wynika stąd, że wartość wyrażenia cos4α + sin4 α jest równa
A) 0,68 B) 0,84 C) 0,32 D) 0,16

Wiadomo, że α jest kątem ostrym i sinα cos α = 0,3 . Wynika stąd, że wartość wyrażenia cos4α + sin4 α jest równa
A) 0,18 B) 0,91 C) 0,82 D) 0,75

Jeżeli ∘ ∘ 0 < α < 90 oraz 2 tg α = 8 sin α(1 − sin α) , to
A) cosα = 14 B) co sα = 1 C) √- co sα = -2- 2 D) cos α = 1 2

*Ukryj

Jeżeli ∘ ∘ 90 < α < 18 0 oraz 2 tgα = 27sin α(sin α − 1) , to
A) cosα = − 13 B) co sα = 1 C) √- co sα = − -3- 3 D) cos α = 1 3

Kąt α jest kątem ostrym takim, że 1 tgα = 2 . Zatem
A) sin α = 12 i cos α = 1 B) sin α = 1√-- 5 i -2- cosα = √5
C) sin α = 1 4 i cosα = 1 2 D) sinα = -1√-- 2 2 i cosα = √12-

*Ukryj

Kąt α jest kątem ostrym takim, że 2 tgα = 3 . Zatem
A) sin α = -1 13 i cosα = 1 2 B) √-- sin α = -13- 2 i √13 cosα = -3--
C) √ -- sin α = 3--13 4 i √ -- cos α = --13 2 D) -2-- sin α = √13 i -3-- co sα = √13

Ile wynosi tg α jeśli cosα−sin-α sinα = 2 ?
A) 13 B) 3 C) 12 D) 2

Okresem podstawowym funkcji f (x ) = 3co s(4x + 5) określonej dla x ∈ R jest liczba
A) 2π B) π2- C) π3- D) 3π

Wyrażenie 2 2 2 1+ sin α tg α − tg α może być przekształcone do postaci
A) 1 B) 0 C) cos2 α D) 1 + sin2α

Kąt α jest kątem ostrym i 2 sin αco sα = 5 . Wówczas wyrażenie 4 (sin α− cosα) jest równe
A) 245 B) 125- C) 295 D) 1 5

Wiadomo, że ∘ 1+√-5 c os36 = 4 . Zatem
A) √ - cos54∘ = 1+--5 4 B) √- co s54∘ = 1−--5- 4 C) √ ----√-- co s54∘ = --10−4-2-5- D) √ 10+2√-5 cos54 ∘ = ----4----

Jeżeli 1 cosα = − 3 i α jest kątem rozwartym, to wartość tgα jest równa
A) √ -- − 2 2 B) √ - 232- C) -1√-- − 2 2 D) √ -- 2 2

Wyrażenie cos 2x − cos4x − sin 3x jest równe
A) sin 3x(2 sin x − 1) B) sin 3x(1 − 2 sinx )
C) 2co s3x cosx − sin 3x D) 2sin3x (2co sx − 1)

Wartość wyrażenia 23π- ( 53π) cos 7 + sin − 14 jest równa
A) 0 B) 2 cos 2π7-- C) 2 sin 2π- 7 D) − 2 cos 2π 7

Kąt α jest ostry i tg α ∈ (4;6) . Wtedy liczba sin α należy do przedziału
A) (0,19;0 ,2) B) (0,31;0,35) C) (0,96;0,9 9) D) (1 1 ) 6,4

*Ukryj

Kąt α jest ostry i 3 < tg α < 4 . Wtedy liczba sinα należy do przedziału
A) (0,24 2;0,326) B) (0 ,946;0,97) C) (0,97;0,99 ) D) (1 1 ) 4,3

Wyrażenie 2 3 sinα ⋅co s α + sin α , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) co sα B) 1 C) sinα D) tg α

*Ukryj

Wyrażenie 4 2 2 4 2sin α cos α+ 2sin αcos α może być przekształcone do postaci
A) 2 B) 2 sin α cosα C) 2 sin 2α cos2α D) 4 sin 6α cos6α

Dla każdego kąta ostrego α wyrażenie 2 2 2 4 sin α + sin α⋅co s α + cos α jest równe
A) 2 sin 2α B) 2 cos2α C) 1 D) 2

Wyrażenie 2 2 4 1− sin α ⋅cos α − sin α , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) cos2α B) 1 C) sin 2α D) tg2α

Wyrażenie 3 3 3sin α cos α+ 3sin αco s α może być przekształcone do postaci
A) 3 B) 3 sin α cosα C) 3 sin 3α cos3α D) 6 sin 4α cos4α

Dla każdego kąta ostrego α wyrażenie 2 2 2 4 cos α+ sin α ⋅cos α + co s α jest równe
A) 2 sin 2α B) 2 cos2α C) 1 D) 2

Wyrażenie sinα⋅cos2α+-sin3α- cosα , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) co sα B) 1 C) sinα D) tg α

Wartość wyrażenia sin238∘+cos238∘−1- sin252∘+cos252∘+1 jest równa
A) 1 2 B) 0 C) − 1 2 D) 1

*Ukryj

Wartość wyrażenia cos253∘+sin253∘+1- cos227∘+sin227∘+1 jest równa
A) 1 2 B) 0 C) − 1 2 D) 1

Nieprawdą jest, że
A) sin 23∘ < sin 44∘ B) tg 21∘ < tg 54∘ C) co s23∘ > cos44∘ D) cos25 ∘ < cos34 ∘

*Ukryj

Nieprawdą jest, że
A) sin 23∘ < sin 44∘ B) tg 21∘ < tg 54∘ C) sin 55∘ < sin 35∘ D) cos23 ∘ > cos44 ∘

Nieprawdą jest, że
A) cos23∘ > cos44 ∘ B) tg2 1∘ > tg54 ∘ C) co s13∘ > cos24∘ D) sin 25∘ < sin 34∘

Nieprawdą jest, że
A) tg 17∘ > tg 27∘ B) cos21 ∘ > cos54 ∘ C) tg 53∘ > tg 44∘ D) sin 25∘ < sin 34∘

Kąt α jest kątem ostrym i 1 tg α = 2 . Jaki warunek spełnia kąt α ?
A) α < 30∘ B) α = 30∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘

*Ukryj

Kąt α jest ostry i tg α = 1 . Wówczas
A) α < 30∘ B) α = 30∘ C) α = 4 5∘ D) α > 45∘

Tangens kąta ostrego α jest równy 0,6. Wówczas
A) α = 40∘ B) α > 40∘ C) α < 4 0∘ D) α = 30∘

Kąt α jest kątem ostrym i 7 tg α = 8 . Jaki warunek spełnia kąt α ?
A) α < 30∘ B) 30∘ < α < 45∘ C) 45∘ < α < 60∘ D) α > 60∘

Kąt α jest kątem ostrym i 2 tg α = 3 . Jaki warunek spełnia kąt α ?
A) α < 30∘ B) α < 60∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘

Kąt α jest ostry oraz tg α = 1,73 . Zatem
A) α < 45∘ B) 45∘ < α < 60∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘

Kąt α jest ostry oraz tg α = 1,75 . Zatem
A) α < 45∘ B) 45∘ < α < 60∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘

Kąt α jest kątem ostrym i √3- tgα = 2 . Jaki warunek spełnia kąt α ?
A) α = 30∘ B) α = 60∘ C) 30∘ < α < 60∘ D) α < 30∘

Kąt α jest kątem ostrym i tg α = 3 . Jaki warunek spełnia kąt α ?
A) α < 30∘ B) α = 30∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘

Strona 1 z 7>>>>