Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Równoramienny

Wyszukiwanie zadań

Punkty A = (a,7) , B = (− 2,9) i C = (4,− 3) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego o podstawie BC . Zatem
A) a = 3 B) a = 7 C) a = −3 D) a = 9

Prosta  3 y = 4x − 5 jest osią symetrii trójkąta ABC , w którym A = (− 6,2) i B = (8,1) . Bok AC tego trójkąta jest zawarty w prostej o równaniu
A) y = − 4x− 6 3 B) y = 3x+ 13 4 2 C)  4 35 y = − 3x+ 3 D)  3 y = 4x + 5

Punkt C = (12,− 5) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego, którego podstawa AB jest zawarta w prostej o równaniu y = − 3x + 19 . Wysokość opuszczona na podstawę AB jest zawarta w prostej o równaniu
A) y = − 1x− 1 3 B) y = 1x− 9 3 C) y = 3x − 41 D) y = − 3x + 31

Punkty A = (− 2,4) i B = (6,− 2) są końcami podstawy trójkąta równoramiennego ABC . Prosta zawierająca wysokość CD tego trójkąta przecina prostą AB w punkcie
A) (2,1) B) (3 ,− 2 ) C) (− 3,2) D) (2,− 2)

Ukryj Podobne zadania

Punkty A = (8,− 1) i B = (− 4,5) są końcami podstawy trójkąta równoramiennego ABC . Prosta zawierająca wysokość CD tego trójkąta przecina prostą AB w punkcie
A) (6,− 3) B) (2,2 ) C) (− 1,− 2) D) (− 3,6)

Punkt K = (− 3,1) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego KLM , w którym |KM | = |LM | . Odcinek MN jest wysokością trójkąta i N = (− 1,− 5) . Zatem
A) L = (1,− 11) B) L = (−2 ,−2 ) C) L = (− 5,− 9) D) L = (− 4,− 4)

Punkt K = (2,2) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego KLM , w którym |KM | = |LM | . Odcinek MN jest wysokością trójkąta i N = (4,3 ) . Zatem
A) L = (5,3) B) L = (6,4) C) L = (3,5) D) L = (4,6)

spinner