Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Mediana/Dane z tabeli

Wyszukiwanie zadań

W grupie 320 respondentów przeprowadzono ankietę, w której zapytano o liczbę wysłanych przez nich wiadomości e-mail pomiędzy 1 a 6 marca. Wyniki ankiety zebrano w poniższej tabeli.

Liczba e-maili102030405060
Liczba osób 539328754427
Mediana danych przedstawionych w tabeli jest równa
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35

W tabeli przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
10 lat 20%
12 lat 40%
14 lat 25%
16 lat 15%

Mediana wieku uczestników obozu jest równa
A) 12 lat B) 11 lat C) 10 lat D) 13 lat

Mediana danych przedstawionych w tabeli liczebności jest równa

Wartość 0123
Liczebność5211

A) 0 B) 0,5 C) 1 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Mediana danych przedstawionych w tabeli liczebności jest równa

Wartość 0123
Liczebność4325

A) 2 B) 1,5 C) 1 D) 0,5

Rzucając wielokrotnie symetryczną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek

Liczba oczek 123456
Liczba wyników243453

Mediana tych danych jest równa.
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

W pewnej grupie uczniów przeprowadzono ankietę na temat liczby odsłuchanych audiobooków w lutym 2022 roku. Wyniki ankiety przedstawiono w tabeli.

Liczba odsłuchanych audiobooków012347
Liczba uczniów 953413

Mediana liczby odsłuchanych audiobooków w tej grupie uczniów jest równa
A) 3 B) 2 C) 1 D) 3 2

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej.

Ocena 123456
Liczba uczniów237642

Mediana ocen w tej klasie jest równa
A) 3,5 B) 3 C) 4 D) 4,5

Rzucając wielokrotnie symetryczną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek

Liczba oczek 123456
Liczba wyników433423

Mediana tych danych jest równa.
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

Abiturient jednego z liceów zestawił w tabeli oceny ze swojego świadectwa ukończenia szkoły.

Ocena 65432
Liczba ocen23551

Mediana przedstawionego zestawu danych jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej.

Ocena 123 4 56
Liczba ocen2521251

Mediana ocen w tej klasie jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wyników sprawdzianu z matematyki.

Ocena Liczba uczniów
2 3
3 8
4 5
5 4
Mediana wystawionych ocen jest równa
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5
Ukryj Podobne zadania

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wyników sprawdzianu z matematyki.

Ocena Liczba uczniów
2 3
3 8
4 5
5 4
Na którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podział uczniów ze względu na uzyskaną ocenę?

PIC


W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
10 lat 5
14 lat 3
15 lat 4
16 lat 8
Mediana wieku uczestników obozu jest równa
A) 14 lat B) 14,5 roku C) 15 lat D) 15,5 roku
Ukryj Podobne zadania

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
10 lat 5
14 lat 3
15 lat 4
16 lat 8
Na którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek?

PIC


Mediana danych zawartych w tabeli liczebności jest równa 3.

Wartość 12 3 456
Liczebność34x 126

Zatem x może być równe
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej w dwóch klasach pierwszych.

Ocena 3,252,754,25425,253,754,751352,2565,75
Liczba ocen 2 5 2 15 1 3 2 143 1 2 3

Mediana ocen w tych dwóch klasach jest równa
A) 4 B) 3 C) 3,25 D) 3,75

spinner