Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż wykres funkcji y = f′(x ) .


PIC


*Ukryj

Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż wykres funkcji y = f′(x ) .


PIC


Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x .


PIC


Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f .
A) f(x ) = -cosx+-1- |cosx|+ 1 B) f(x) = sinx+1-- |sinx|+1 C) f(x ) = |ccoossxx|−−22- D)  |sin-x|−2- f (x) = sinx− 2

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono fragment wykresu funkcji

f(x ) = |||x − 1|− 2|− 3 |.

PIC


Rysunek przedstawia wykres funkcji f .


PIC


Na podstawie rysunku można stwierdzić, że
A) dziedzina funkcji to (− 5,6) B) f(x) < 0 dla x > 0
C) funkcja ma dwa miejsca zerowe D) zbiór wartości funkcji to ⟨− 4,4⟩

*Ukryj

Rysunek przedstawia wykres funkcji f .


PIC


Na podstawie rysunku można stwierdzić, że
A) dziedzina funkcji to (− 5,5) B) f(x) ≤ 0 dla x > 0
C) funkcja ma dwa miejsca zerowe D) zbiór wartości funkcji to ⟨− 6,5⟩

Rysunek przedstawia wykres funkcji f .


PIC


Na podstawie rysunku można stwierdzić, że
A) dziedzina funkcji to (− 5,6) B) f(x) < 0 dla x > 0
C) funkcja ma trzy miejsca zerowe D) zbiór wartości funkcji to (− 4,4)

Wskaż wykres funkcji, która w przedziale ⟨− 4,4⟩ ma dokładnie jedno miejsce zerowe.


PIC


*Ukryj

Wskaż wykres funkcji, która w przedziale ⟨− 4,4⟩ ma dokładnie dwa miejsca zerowe.


PIC


Wskaż wykres funkcji, która w przedziale ⟨1,3⟩ ma dokładnie jedno miejsce zerowe.


PIC


Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) . Dziedziną funkcji g , gdzie g (x) = f(x + 2 ) jest zbiór


PIC


A) (−7 ,4⟩ B) (− 3,8⟩ C) (0,6⟩ D) (− 7,2⟩

*Ukryj

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) . Dziedziną funkcji y = f(−x ) jest


PIC


A) ⟨− 2,4) B) ⟨− 4,2) C) ⟨− 4,3⟩ D) ⟨− 3,4⟩

Jeśli na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) , to dziedziną funkcji g(x) = f (x+ 2) jest zbiór


PIC


A) ⟨− 2,5⟩ B) ⟨− 1,4⟩ C) ⟨− 5,0⟩ D) ⟨− 7,1⟩

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) . Dziedziną funkcji g , gdzie g (x) = f(x − 2 ) jest zbiór


PIC


A) (−8 ,2⟩ B) (− 4,2⟩ C) (− 4,6⟩ D) (−0 ,6⟩

Jeśli na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) , to dziedziną funkcji g(x) = f (x− 1) jest zbiór


PIC


A) (− 3,4) B) (− 3,1⟩ C) (− 4,3) D) ⟨− 2,5)

Dany jest wykres funkcji f . Dziedziną funkcji f jest przedział


PIC


A) ⟨−4 ,5⟩ B) (− 4,5⟩ C) ⟨− 2,4⟩ D) (−2 ,4⟩

*Ukryj

Dziedziną funkcji, której wykres przedstawiono na rysunku jest


PIC


A) ⟨− 2,1⟩ B) ⟨− 3,2) C) ⟨− 2,2⟩ D) ⟨− 3,− 1)∪ ⟨0 ,2 )

Dany jest wykres funkcji f . Dziedziną funkcji f jest przedział


PIC


A) ⟨−3 ,6⟩ B) ⟨− 3,6) C) ⟨− 2,4⟩ D) (−2 ,4⟩

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x ) .


PIC


Dziedziną funkcji f jest przedział
A) ⟨0,3⟩ B) (0,8 ⟩ C) ⟨− 3,3⟩ D) (− 3,8⟩

Dany jest wykres funkcji f . Dziedziną funkcji f jest przedział


PIC


A) ⟨−4 ,5) B) ⟨− 4,5⟩ C) ⟨− 2,4⟩ D) (−2 ,4⟩

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f .


PIC


Wskaż wzór funkcji, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi Oy układu współrzędnych.
A) y = f (x− 4) B) y = f (x)− 4 C) y = f (x+ 4) D) y = f(x )+ 4

Rysunek przedstawia wykres funkcji  ′ y = f (x ) .


PIC


Wskaż wykres funkcji y = f(x) .


PIC


*Ukryj

Rysunek przedstawia wykres funkcji  ′ y = f (x ) .


PIC


Wskaż wykres funkcji y = f(x) .


PIC


Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji y = f(x) , który jest złożony z dwóch półprostych AD i CE oraz dwóch odcinków AB i BC , gdzie A = (− 1,0 ) , B = (1,2) , C = (3 ,0 ) , D = (− 4,3) , E = (6,3) .


PIC


Wzór funkcji f to
A) |x + 1|+ |x − 1 | B) ||x − 1 |− 2| C) ||x− 1|+ 2 | D) |x − 1|+ 2

*Ukryj

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji y = f(x) , który jest złożony z dwóch półprostych AC i BD oraz odcinka AB , gdzie A = (− 1,2) , B = (1,2) , C = (− 3,6) , D = (3,6) .


PIC


Wzór funkcji f to
A) |x + 1|+ |x − 1 | B) ||x − 1 |− 1| C) ||x− 1|+ 1 | D) |x + 1|+ 1