Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Różne

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Iloczyn f (−3 )⋅f(0 )⋅f(4 ) jest równy
A) (− 12) B) (− 8) C) 0 D) 16

Rysunek przedstawia wykres funkcji f .


PIC


Na podstawie rysunku można stwierdzić, że
A) dziedzina funkcji to (− 5,6) B) f(x) < 0 dla x > 0
C) funkcja ma dwa miejsca zerowe D) zbiór wartości funkcji to ⟨− 4,4⟩

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f określonej w zbiorze (− 1,7) .


PIC


Wskaż zdanie prawdziwe.
A) Funkcja f ma trzy miejsca zerowe.
B) Zbiorem wartości funkcji f jest ⟨− 1,2⟩ .
C) Funkcja f nie przyjmuje wartości 2.
D) Funkcja f osiąga wartości dodatnie dla argumentów ze zbioru (4,7) .

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f określonej w zbiorze (− 1,7) .


PIC


Wskaż zdanie prawdziwe.
A) Funkcja f ma trzy miejsca zerowe.
B) Zbiorem wartości funkcji f jest ⟨− 1,1) .
C) Funkcja f osiąga wartość największą równą 1.
D) Funkcja f osiąga wartości ujemne dla argumentów ze zbioru (− 1,0) .

Na wykresie przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Wskaż zdanie prawdziwe.
A) Dziedziną funkcji f jest przedział (− 4,5) .
B) Funkcja f ma dwa miejsca zerowe.
C) Funkcja f dla argumentu 1 przyjmuje wartość (− 1) .
D) Zbiorem wartości funkcji f jest przedział (− 4,5] .

Rysunek przedstawia wykres funkcji f .


PIC


Na podstawie rysunku można stwierdzić, że
A) dziedzina funkcji to (− 5,5) B) f(x) ≤ 0 dla x > 0
C) funkcja ma dwa miejsca zerowe D) zbiór wartości funkcji to ⟨− 6,5⟩

Rysunek przedstawia wykres funkcji f .


PIC


Na podstawie rysunku można stwierdzić, że
A) dziedzina funkcji to (− 5,6) B) f(x) < 0 dla x > 0
C) funkcja ma trzy miejsca zerowe D) zbiór wartości funkcji to (− 4,4)

Wskaż wykres funkcji, która w przedziale ⟨− 4,4⟩ ma dokładnie jedno miejsce zerowe.


PIC


Ukryj Podobne zadania

Wskaż wykres funkcji, która w przedziale ⟨1,3⟩ ma dokładnie jedno miejsce zerowe.


PIC


Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) . Dziedziną funkcji g , gdzie g (x) = f(x + 2 ) jest zbiór


PIC


A) (−7 ,4⟩ B) (− 3,8⟩ C) (0,6⟩ D) (− 7,2⟩

Ukryj Podobne zadania

Jeśli na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) , to dziedziną funkcji g(x) = f (x+ 2) jest zbiór


PIC


A) ⟨− 2,5⟩ B) ⟨− 1,4⟩ C) ⟨− 5,0⟩ D) ⟨− 7,1⟩

Jeśli na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) , to dziedziną funkcji g(x) = f (x− 1) jest zbiór


PIC


A) (− 3,4) B) (− 3,1⟩ C) (− 4,3) D) ⟨− 2,5)

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) . Dziedziną funkcji g , gdzie g (x) = f(x − 2 ) jest zbiór


PIC


A) (−8 ,2⟩ B) (− 4,2⟩ C) (− 4,6⟩ D) (−0 ,6⟩

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) . Dziedziną funkcji y = f(−x ) jest


PIC


A) ⟨− 2,4) B) ⟨− 4,2) C) ⟨− 4,3⟩ D) ⟨− 3,4⟩

Ukryj Podobne zadania

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


PIC


Dziedziną funkcji f jest zbiór
A) [− 6,5] B) (− 6,5) C) (− 3,5] D) [− 3,5]

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x ) .


PIC


Dziedziną funkcji f jest przedział
A) ⟨0,3⟩ B) (0,8 ⟩ C) ⟨− 3,3⟩ D) (− 3,8⟩

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


ZINFO-FIGURE


Dziedziną funkcji f jest zbiór
A) (− 3,− 1) ∪ (1,3) B) (− 3,3) C) (− 5,− 1)∪ (1 ,5) D) (− 5,5)

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f .


PIC


Wskaż wzór funkcji, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi Oy układu współrzędnych.
A) y = f (x− 4) B) y = f (x)− 4 C) y = f (x+ 4) D) y = f(x )+ 4

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f określonej w zbiorze (− 3,9) .


PIC


Wskaż zdanie prawdziwe.
A) Zbiorem wartości funkcji f jest przedział ⟨− 3,3)
B) Funkcje y = f(x) i y = f(x) + 1 mają tyle samo miejsc zerowych
C) Funkcja f osiąga wartość równą 2 w trzech punktach.
D) Wartość funkcji f dla argumentu x = − 1 jest liczbą dodatnią.

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Dziedziną funkcji f jest zbiór
A) [− 3,− 1]∪ [1,3] B) (− 3,3) C) (− 3,− 1)∪ (1,3)

D) [− 5,− 1]∪ [1,5] E) (− 5,5) F) (− 5,− 1)∪ (1,5)

spinner