Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dane są liczby

 ( ) −3 12 ⋅83 1 √3-- √3--- a = -----2----, b = lo g3√3 --, c = 5 ⋅ 25. 64 27

Sprawdź, które z liczb a,b,c spełniają równanie (x−-1)(x+5) (x+2) = 0 .

*Ukryj

Dane są liczby

 ( )− 5 13 ⋅92 1 3√ --√3--- a = ------2----, b = log 2√ 2-, c = 6⋅ 3 6. 81 8

Sprawdź, które z liczb a,b,c spełniają równanie (x+-2)(x+6) (x−3) = 0 .

Wykaż, że nie istnieje taka liczba rzeczywista x , aby suma tej liczby i jej odwrotności była równa 1.

Wykaż, że 997⋅998+-2 9972+ 999 = 1 .

*Ukryj

Uzasadnij, że 2013⋅2014+1- 2014+ 20132 = 1 .

Oceń, czy liczba |3,14− π| + |π − 3,14 | jest wymierna, czy niewymierna.

Wykaż, że liczba  ∘ --log-40−-log20--------1------------ a = 10 − log2 32 + log √33 jest liczbą naturalną.

Wiedząc, że π ≈ 3,1415 oblicz |x | , gdzie x = |3− π| + |2π − 6| − |31− 10π | .

*Ukryj

Wiedząc, że π ≈ 3,1415 oblicz |x | , gdzie x = |3− π| − |2π − 6| + |31− 10π | .