Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Inne/1 literka

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Zdanie „różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych nieparzystych jest niemniejsza niż 5” przedstawiono w postaci nierówności:
A) (n + 3 )2 − (n + 2 )2 ≥ 5 B) (2n + 3 )2 − (2n + 1)2 ≥ 5
C)  2 2 (2n + 3) − (2n + 1 ) > 5 D)  2 [(2n + 3) − (2n + 1 )] ≥ 5

Ukryj Podobne zadania

Zdanie „kwadrat różnicy dwóch kolejnych liczb naturalnych nieparzystych jest niemniejszy niż 5” można zapisać w postaci nierówności:
A) [(n + 3) − (n + 2)]2 ≥ 5 B) (2n + 3 )2 − (2n + 1)2 ≥ 5
C)  2 2 (2n + 3) − (2n + 1 ) > 5 D)  2 [(2n + 3) − (2n + 1 )] ≥ 5

Wiadomo, że a > 0 . Wyrażenie  −2 51 (a-√⋅a)6- a po sprowadzeniu do najprostszej postaci jest równe
A) 1 B) a C) 0 D) a12

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że a > 0 . Wyrażenie  −3 61 (a-√⋅a)6- 4a po sprowadzeniu do najprostszej postaci jest równe
A) 1 B) a 14 C) 0 D)  12 a

Wiadomo, że x > 0 . Wyrażenie  −6 9 1 (x√⋅x-)2- x po sprowadzeniu do najprostszej postaci jest równe
A) 1 B) x C) 0 D) x 12

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
spinner