Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jeżeli f (x) = − 2x − 3 i g(x ) = f(x − 2) + 1 , to funkcja g(x ) jest równa
A) − 2x + 2 B) 2x + 2 C) − 2x − 2 D) 2x− 2

*Ukryj

Jeżeli f (x) = x + 1 i g(x ) = f(x − 1) + 2 , to funkcja g(x ) jest równa
A) − x + 2 B) − x − 2 C) x + 2 D) x− 2

Jeżeli f (x) = x + 2 i g(x ) = f(x + 3) − 2 , to funkcja g(x ) jest równa
A) g(x ) = −x + 3 B) g(x) = x− 3 C) g(x ) = −x − 3 D) g (x) = x + 3

Dla pewnego argumentu funkcje f(x) = 3x+ 1 i g(x) = x− 5 przyjmują taką samą wartość. Jaka to wartość?
A) − 11 B) − 3 C) 3 D) − 8

Funkcje liniowe f i g są określone wzorami f(x) = − 6x + 5 i g (x ) = − 4x + 3k − 1 . Wykresy funkcji f i g przecinają prostą y = − 1 w tym samym punkcie. Stąd wynika, że
A) k = 4 3 B) k = 2 C)  1 k = − 3 D) k = 3

Funkcje f(x) = 3x − 1 i g(x) = 2x + 5 przyjmują równą wartość dla
A) x = 1 B) x = 4 C) x = 5 D) x = 6

*Ukryj

Funkcje f(x) = 3x + 1 i g(x) = 2x + 5 przyjmują równą wartość dla
A) x = 1 B) x = 4 C) x = 5 D) x = 6

Funkcje f(x) = − 3x + 2 i g(x) = 2x + 7 przyjmują równą wartość dla
A) x = 95 B) x = − 1 C) x = − 9 5 D) x = 1

Funkcje f(x) = 5x − 2 i g(x) = 4x + 3 przyjmują równą wartość dla
A) x = 1 B) x = 4 C) x = 5 D) x = 6

Wykresy funkcji f (x ) = a+ 2x i g(x ) = − 4x + 3 przecinają oś Ox w dwóch różnych punktach. Stąd wynika, że
A) a ⁄= − 4 B) a ⁄= − 32 C) a ⁄= − 3 4 D) a ⁄= − 2 3

Dane są dwie funkcje liniowe określone wzorami f (x) = 3x + 5, g(x) = ax− 1, a ⁄= 0 . Funkcje te mają wspólne miejsce zerowe. Wynika stąd, że
A) a = 53 B) a = − 53 C) a = 3 5 D) a = − 3 5

*Ukryj

Funkcje liniowe f i g określone wzorami f(x) = −4x + 12 i g (x ) = − 2x + k + 3 mają wspólne miejsce zerowe. Stąd wynika, że
A) k = − 6 B) k = − 3 C) k = 3 D) k = 6

Funkcje liniowe f i g określone wzorami f(x) = −4x − 12 i g (x ) = − 2x + k − 3 mają wspólne miejsce zerowe. Stąd wynika, że
A) k = − 6 B) k = − 3 C) k = 3 D) k = 6

Dane są dwie funkcje liniowe określone wzorami f (x) = 3x + 5, g(x) = ax+ 1, a ⁄= 0 . Funkcje te mają wspólne miejsce zerowe. Wynika stąd, że
A) a = 53 B) a = − 53 C) a = 3 5 D) a = − 3 5

Dane są dwie funkcje liniowe określone wzorami f (x) = 5x + 3, g(x) = ax− 1, a ⁄= 0 . Funkcje te mają wspólne miejsce zerowe. Wynika stąd, że
A) a = 53 B) a = − 53 C) a = 3 5 D) a = − 3 5

Funkcja liniowa f określona wzorem f(x) = 2x + b ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa g(x) = − 3x+ 4 . Stąd wynika, że
A) b = 4 B) b = − 3 2 C)  8 b = − 3 D)  4 b = 3

Funkcja liniowa f określona wzorem f(x) = 3x + b ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa g(x) = − 2x+ 3 . Stąd wynika, że
A) b = − 3 B) b = − 9 2 C)  3 b = 2 D)  3 b = − 2