Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Sklejana z kilku funkcji/Inne

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Funkcja  { 2 f(x) = a x − a gdy x ∈ (− ∞ ,5 ) 1 0ax− 46 gdy x ∈ ⟨5,+ ∞ ) jest ciągła w zbiorze liczb rzeczywistych jeżeli a jest równe
A) 1 lub  1 95 B) 5 lub  1 3 9 C) 5 lub − 3 19 D) 1 lub 5

Ukryj Podobne zadania

Funkcja  { f(x) = a|3 − x| ( )x gdy x ∈ (− ∞ ,− 2) 1x3 + a⋅ 1 gdy x ∈ ⟨− 2,+ ∞ ) 2 3 jest ciągła w zbiorze liczb rzeczywistych jeżeli a jest równe
A) 1 B) − 1 C) 27 D) − 2

Basen ma długość 25 m. W najpłytszym miejscu jego głębokość jest równa 1,2 m. Przekrój podłużny tego basenu przedstawiono poglądowo na rysunku. Głębokość y basenu zmienia się wraz z odległością x od brzegu w sposób opisany funkcją:

 { ax + b dla 0 ≤ x ≤ 15 m y = 0 ,18x − 0,9 dla 15 m ≤ x ≤ 25 m

Odległość x jest mierzona od płytszego brzegu w poziomie na powierzchni wody (zobacz rysunek). Wielkości x i y są wyrażone w metrach.


PIC


Największa głębokość basenu jest równa
A) 5,4 m B) 3,6 m C) 2,2 m D) 1,8 m
Ukryj Podobne zadania

Basen ma długość 25 m. Przy głębszym z brzegów jego głębokość jest równa 1,8 m. Przekrój podłużny tego basenu przedstawiono poglądowo na rysunku. Głębokość y basenu zmienia się wraz z odległością x od brzegu w sposób opisany funkcją:

 { 0 ,08x + 1,2 dla 0 ≤ x ≤ 15 m y = ax + b dla 15 m ≤ x ≤ 25 m

Odległość x jest mierzona od płytszego brzegu w poziomie na powierzchni wody (zobacz rysunek). Wielkości x i y są wyrażone w metrach.


PIC


Największa głębokość basenu jest równa
A) 5,4 m B) 3,6 m C) 2,4 m D) 1,8 m

Dach przybudówki przy hali magazynowej ma szerokość 25 metrów. Wysokość tego dachu w najniższym miejscu jest równa 5,4 m. Przekrój poprzeczny przybudówki przedstawiono poglądowo na rysunku. Wysokość dachu y zmienia się wraz z odległością x od hali magazynowej w sposób opisany funkcją:

 { y = −0 ,18x + 7,8 dla 0 ≤ x ≤ 10 m ax+ b dla 10 m ≤ x ≤ 25 m

Wielkości x i y są wyrażone w metrach.


PIC


Wysokość dachu przybudówki w odległości 10 metrów od hali magazynowej jest równa
A) 7,2 m B) 6 m C) 8,4 m D) 9,6 m
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja f określona wzorem  { f(x) = x− 2 dla x ≤ 0 ||x + 3|− 4| dla x > 0
Równanie f(x ) = 1 ma dokładnie
A) jedno rozwiązanie. B) dwa rozwiązania. C) cztery rozwiązania. D) pięć rozwiązań.

Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja f określona wzorem  { f(x) = ||x− 2|− 4| dla x < 0 x − 1 dla x ≥ 0
Równanie f(x ) = 2 ma dokładnie
A) jedno rozwiązanie. B) dwa rozwiązania. C) cztery rozwiązania. D) pięć rozwiązań.

Dana jest funkcja f określona wzorem  { |3−x| f(x) = 2 dla |x| ≤ 4 log (|x |− 4) dla |x| > 4
Równanie f(x ) = 4 ma dokładnie
A) jedno rozwiązanie. B) dwa rozwiązania. C) trzy rozwiązania. D) cztery rozwiązania.

Dana jest funkcja f określona wzorem  { f(x) = l∘og-|−--x√+--2|-- dla x ≤ 1 x − 6 x + 9 dla x > 1
Równanie f(x ) = 2 ma dokładnie
A) jedno rozwiązanie. B) dwa rozwiązania. C) trzy rozwiązania. D) cztery rozwiązania.

Ukryj Podobne zadania
spinner