Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jeżeli do wykresu funkcji wykładniczej f należy punkt P = (− 1,3) , to funkcja ta określona jest wzorem
A) f(x ) = 3x B) f(x ) = 9x C) f(x) = (1)x 3 D) f (x) = (1)x 9

*Ukryj

Jeżeli do wykresu funkcji wykładniczej f należy punkt 1 P = (− 2,3) , to funkcja ta określona jest wzorem
A) f(x ) = 3x B) f(x ) = 9x C) f(x) = (1)x 3 D) f (x) = (1)x 9

Jeżeli do wykresu funkcji wykładniczej f należy punkt P = (− 2,9) , to funkcja ta określona jest wzorem
A) f(x ) = 3x B) f(x ) = 9x C) f(x) = (1)x 3 D) f (x) = (1)x 9

Punkt P jest punktem wspólnym wykresu funkcji −x y = 2 ,89 i prostej 2x + 1 = 0 . Odległość punktu P od osi Ox układu współrzędnych jest równa
A) 10 17 B) − 2 C) 1,7 D) 1

Do wykresu funkcji x f(x) = 9 nie należy punkt
A) (0,1) B) ( ) 1,3 2 C) ( ) − 12,3 D) ( ) − 1, 19

*Ukryj

Do wykresu funkcji f danej wzorem x f(x) = 3 − 4 , należy punkt o współrzędnych
A) (− 1,− 7) B) (0 ,−4 ) C) (0,− 3) D) (2,2)

Do wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f (x) = 3x − 2 należy punkt o współrzędnych
A) (− 1,− 5) B) (0 ,−2 ) C) (0,− 1) D) (2,4)

Do wykresu funkcji f danej wzorem x f(x) = 2 − 1 nie należy punkt o współrzędnych
A) (2,− 1) B) (2,3 ) C) (1,1) D) (0,0)

Do wykresu funkcji x f(x) = 4 nie należy punkt
A) (0,1) B) ( ) 1,4 2 C) ( ) − 12, 12 D) ( ) − 1, 14

Do wykresu funkcji ( 1)x f(x) = 3 należy punkt
A) (− 1,− 3) B) (3 ,−1 ) C) 1 (3,1) D) 1 (1,3)

Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem y = − 3x−3 , należy punkt
A) (3,1) B) ( ) 2, 1 3 C) ( ) 1,− 1 9 D) (2,− 3)

Do wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f (x) = 2x − 3 należy punkt o współrzędnych
A) (− 1,− 5) B) (0 ,−3 ) C) (2,1) D) (1,1)

Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem y = − 2x−2 , należy punkt
A) (1,− 2) B) (2,− 1) C) ( 1) 1,2 D) (4,4 )

Do wykresu funkcji określonej wzorem x− 1 f(x) = 2 + 1 , należy punkt o współrzędnych
A) ( ) 0, 1 2 B) (1,2) C) (2,4) D) (4,4)

Do wykresu funkcji −x f(x) = 4 nie należy punkt
A) (0,1) B) ( ) 1, 1 2 2 C) ( ) − 12,2 D) ( ) − 1, 14