Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Okrąg i koło/Długości łuków

Wyszukiwanie zadań

Jeżeli suma miar kąta środkowego i kąta wpisanego opartych na tym samym łuku jest równa 1 80∘ , to kąty te są oparte na
A) 12 okręgu B) 23 okręgu C) 1 3 okręgu D) 1 4 okręgu

Kąt wpisany w okrąg o promieniu 10 ma miarę  ∘ 18 . Długość łuku, na którym oparty jest ten kąt, jest równa
A) π B) 10π C) 2π D) 5π

Ukryj Podobne zadania

Kąt wpisany w okrąg o promieniu 9 ma miarę  ∘ 20 . Długość łuku, na którym oparty jest ten kąt, jest równa
A) π B) 4π C) 2π D) 9π

Kąt wpisany w okrąg o promieniu 9 ma miarę  ∘ 20 . Długość łuku, na którym oparty jest ten kąt, jest równa
A) π B) 4π C) 2π D) 6π

Kąt wpisany w okrąg o promieniu 8 ma miarę  ∘ 36 . Długość łuku, na którym oparty jest ten kąt, jest równa
A) 3,2π B) 1,6π C) 2,4π D) 2π

spinner