Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Wielokąt/Kąty

Wyszukiwanie zadań

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa  ∘ 1800 . Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa
A) 5 B) 7 C) 10 D) 12

Ukryj Podobne zadania

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa  ∘ 1260 . Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa
A) 7 B) 9 C) 10 D) 11

Jeżeli suma kątów wewnętrznych wielokąta foremnego jest równa  ∘ 1260 to wielokąt ten ma wierzchołków:
A) 8 B) 10 C) 7 D) 9

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa  ∘ 1980 . Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa
A) 7 B) 9 C) 13 D) 12

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa  ∘ 1440 . Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa
A) 5 B) 7 C) 10 D) 8

Punkty A ,B ,C ,D ,E,F ,G są wierzchołkami siedmiokąta foremnego.


PIC


Miara zaznaczonego na rysunku kąta AF C jest równa
A) 360∘ 14 B) 360∘ 7 C) 300∘ 14 D) 300∘- 7

Ukryj Podobne zadania

Punkty A ,B ,C ,D ,E są wierzchołkami pięciokąta foremnego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta ACE jest równa


PIC


A) 72∘ B) 3 6∘ C) 48∘ D) 38∘

Ukryj Podobne zadania

Każdy z kątów wewnętrznych dziesięciokąta foremnego ma miarę
A) 120 ∘ B) 135∘ C) 14 4∘ D) 15 0∘

Miary kątów wewnętrznych pewnego pięciokąta pozostają w stosunku 3 : 4 : 5 : 6 : 9 . Najmniejszy kąt wewnętrzny tego pięciokąta ma miarę
A) 45∘ B) 2 0∘ C) 75∘ D) 60∘

Ukryj Podobne zadania

Miary kątów wewnętrznych pewnego pięciokąta pozostają w stosunku 5 : 6 : 7 : 8 : 1 0 . Najmniejszy kąt wewnętrzny tego pięciokąta ma miarę
A) 45∘ B) 2 0∘ C) 75∘ D) 60∘

spinner