Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Walec/Promień podstawy

Wyszukiwanie zadań

Przekrój osiowy walca jest prostokątem, w którym przekątne przecinają się pod kątem 60∘ . Wysokość walca jest równa h i jest krótsza od średnicy podstawy. Promień podstawy tego walca jest równy
A) √-3 2 h B) √ -- 3h C) 4πh D) 4hπ-

Ukryj Podobne zadania

Przekrój osiowy walca jest prostokątem, w którym przekątne przecinają się pod kątem 120 ∘ . Wysokość walca jest równa h i jest krótsza od średnicy podstawy. Promień podstawy tego walca jest równy
A) 4πh B) √ 3h C) √ 3 -2-h D)  h 4π-

Objętość walca o wysokości 8 jest równa 72π . Promień podstawy tego walca jest równy
A) 9 B) 8 C) 6 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Objętość walca o wysokości 4 jest równa 144π . Promień podstawy tego walca jest równy
A) 9 B) 8 C) 6 D) 3

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyznę jest kwadratem o polu 1 44 cm 2 . Jeśli przyjmiemy π ≈ 3 , to promień podstawy walca będzie równy około
A) 4 cm B) 2 cm C) 12 cm D) 6 cm

Ukryj Podobne zadania

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyznę jest kwadratem o polu 3 24 cm 2 . Jeśli przyjmiemy π ≈ 3 , to promień podstawy walca będzie równy około
A) 3 cm B) 9 cm C) 6 cm D) 12 cm

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyznę jest kwadratem o polu 3 6 cm 2 . Jeśli przyjmiemy π ≈ 3 , to promień podstawy walca będzie równy około
A) 3 cm B) 12 cm C) 6 cm D) 1 cm

Objętość walca, w którym wysokość jest trzykrotnie dłuższa od promienia podstawy, jest równa 24π . Zatem promień podstawy tego walca jest ma długość:
A) 4 B) 8 C) 2 D) 6

Ukryj Podobne zadania

Dany jest walec, w którym wysokość jest równa promieniowi podstawy. Objętość tego walca jest równa 27π . Wynika stąd, że promień podstawy tego walca jest równy
A) 9 B) 6 C) 3 D) 2

Objętość walca, w którym wysokość jest trzykrotnie krótsza od promienia podstawy, jest równa 72π . Zatem promień podstawy tego walca ma długość:
A) 4 B) 8 C) 2 D) 6

Powierzchnia boczna walca o objętości 18 π po rozwinięciu jest prostokątem, w którym przekątna tworzy z wysokością walca kąt o mierze 3 0∘ . Promień podstawy tego walca jest równy
A) 2√-3 π B) √-3 π C) √ -- 3 D) √ - --3 3

spinner