Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Cenę x pewnego towaru dwukrotnie obniżono o 50% i otrzymano cenę y . Aby przywrócić cenę x , nową cenę y należy podnieść o
A) o 100% B) o 300% C) o 75% D) o 200%

Po dwukrotnej obniżce ceny za każdym razem o 4% buty kosztowały 230,40 zł. Ich cena początkowa to:
A) 250 zł B) 270 zł C) 290 zł D) 202,40 zł

*Ukryj

Cenę towaru dwukrotnie obniżano o 20%. W wyniku obniżek cena towaru wynosi 96 zł. Przed zmianami towar kosztował
A) 138,24 zł B) 144,00 zł C) 150,00 zł D) 160,00 zł

Po dwukrotnej obniżce ceny za każdym razem o 6% kurtka kosztowała 220,90 zł. Jej cena początkowa to:
A) 248,20 zł B) 270 zł C) 290 zł D) 250 zł

Po dwukrotnej obniżce, za każdym razem o 10% w stosunku do ceny obowiązującej w chwili obniżki, komputer kosztuje 1944 złote. Stąd wynika, że przed tymi obniżkami ten komputer kosztował
A) 2200 złotych. B) 2300 złotych. C) 2400 złotych. D) 3000 złotych.

Po dwukrotnej obniżce ceny, za każdym razem o 5%, kurtka kosztowała 245,48 zł. Jej cena początkowa to:
A) 270,64 zł B) 270 zł C) 272 zł D) 250 zł

Cenę pewnego towaru podwyższono najpierw o 30%, a potem obniżono o 10%. Rzeczywista podwyżka w procentach wyniosła
A) 20% B) 21% C) 22% D) 17%

*Ukryj

Cenę pewnego towaru podniesiono o 10%, a następnie obniżono o 15%. Cena po obu zmianach stanowi x% początkowej ceny towaru. Zatem
A) x = 95 B) x = 103,5 C) x = 9 3,5 D) x = 126,5

Cenę roweru obniżono o 20%, a po miesiącu podniesiono o 10%. W wyniku obu operacji finansowych cena roweru zmniejszyła się o
A) 10% B) 11% C) 12% D) 15%

Samochód kosztował 30000 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o 10%. Po tych obniżkach samochód kosztował
A) 24400 zł B) 24700 zł C) 24000 zł D) 24300 zł

*Ukryj

Na początku miesiąca komputer kosztował 3 500 zł. W drugiej dekadzie tego miesiąca cenę komputera obniżono o 10%, a w trzeciej dekadzie cena tego komputera została jeszcze raz obniżona, tym razem o 15%. Innych zmian ceny tego komputera w tym miesiącu już nie było. Cena komputera na koniec miesiąca była równa
A) 3 272,50 zł B) 2 625 zł C) 2 677,50 zł D) 2 800 zł

Pewien towar kosztował 600 zł. Jego cenę obniżono o 15%, a następnie w ramach wyprzedaży sezonowej obniżono o kolejne 10%. Po obu obniżkach towar kosztuje
A) 450 zł B) 459 zł C) 561 zł D) 621 zł

Motor kosztował 4500 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o 10%. Po tych obniżkach motor kosztował
A) 3660 zł B) 3705 zł C) 3645 zł D) 3600 zł

Na początku miesiąca deska snowboardowa kosztowała 4 500 zł. W drugiej dekadzie tego miesiąca cenę deski obniżono o 8%, a w trzeciej dekadzie cena tej deski została jeszcze raz obniżona, tym razem o 12%. Innych zmian ceny tej deski w tym miesiącu już nie było. Cena deski snowboardowej na koniec miesiąca była równa
A) 4 057,20 zł B) 4 086 zł C) 3 643,20 zł D) 3 600 zł

Cena spodni była równa 200 zł. Obniżono tę ceną o 12%, a następnie podwyższono o 12%. Po tych operacjach cena spodni była równa:
A) 200 zł B) 176 zł C) 224,21 zł D) 197,12 zł

Narty w styczniu kosztowały 640 zł. W lutym obniżono ich cenę o 25%, a w marcu jeszcze o 10%. Cena nart po drugiej obniżce jest równa:
A) 416 zł B) 432 zł C) 605 zł D) 553,50 zł

Cenę telewizora obniżono o 15%, a następnie o 2%. Klient kupił telewizor po obniżonej cenie i dzięki temu zapłacił o 501 zł mniej, niż zapłaciłby przed obniżkami. Przed obniżkami ten telewizor kosztował
A) 2947 zł B) 4000 zł C) 3000 zł D) 2840 zł

*Ukryj

Cenę laptopa podwyższono o 12%, a następnie o 19%. W wyniku tych podwyżek cena laptopa wzrosła o 832 zł. Przed podwyżkami ten laptop kosztował
A) 3332 zł B) 2500 zł C) 3000 zł D) 2375 zł

Cenę nart obniżono latem o 20%, a potem jeszcze o 15%. Po tych dwóch obniżkach narty kosztowały 705 zł i 50 gr. Wynika z tego, że pierwotna cena nart to
A) 952,42 zł B) 980 zł C) 1037,5 zł D) 1100 zł

*Ukryj

Cenę płetw obniżono zimą o 14%, a potem jeszcze o 20%. Po tych dwóch obniżkach płetwy kosztowały 242 zł i 52 gr. Wynika z tego, że pierwotna cena płetw to
A) 331,77 zł B) 352,5 zł C) 347 zł D) 395 zł

Cenę pontonu obniżono zimą o 15%, a potem jeszcze o 25%. Po tych dwóch obniżkach ponton kosztował 1912 zł i 50 gr. Wynika z tego, że pierwotna cena pontonu to
A) 3000 zł B) 2749,22 zł C) 2974,22 zł D) 2000 zł

W pewnym zakładzie pracy w wyniku dwóch podwyżek zwiększono pensje pracowników o 26%. W ramach pierwszej z tych podwyżek płace zwiększono o 20%. O ile procent zwiększono płace w ramach drugiej podwyżki?
A) o 12% B) o 6% C) o 5% D) o 10%

*Ukryj

W wyniku dwóch obniżek cenę komputera obniżono o 40%. Druga z tych obniżek była obniżką o 25%. O ile procent obniżono cenę komputera przy pierwszej obniżce?
A) o 15% B) o 65% C) o 20% D) o 30%

W wyniku dwóch obniżek cenę spodni obniżono o 52%. W ramach pierwszej z tych obniżek cenę zmniejszono o 20%. O ile procent zmniejszono cenę w ramach drugiej obniżki?
A) o 60% B) o 40% C) o 20% D) o 50%

Cenę pewnego towaru obniżono najpierw o 30%, a potem o 50%. Początkowa cena została więc ostatecznie obniżona o p% . Wynika stąd, że
A) p = 65% B) p = 80% C) p = 3 5% D) p = 70%

*Ukryj

Cenę komputera obniżano dwukrotnie, najpierw o 20%, a po miesiącu jeszcze o 10%. W wyniku obu obniżek cena komputera zmniejszyła się o
A) 31% B) 30% C) 29% D) 28%

Cenę pewnego towaru obniżano dwukrotnie, za każdym razem o 20%. Takie dwie obniżki ceny tego towaru można zastąpić równoważną im jedną obniżką
A) o 40% B) o 36% C) o 32% D) o 28%

Cenę pewnego towaru obniżono o 20%, a następnie nową cenę tego towaru obniżono o 30%. Takie dwie obniżki ceny tego towaru można zastąpić równoważną im jedną obniżką
A) o 50% B) o 56% C) o 44% D) o 66%

Cenę pewnego towaru podwyższono o 20%, a następnie nową cenę tego towaru podwyższono o 30%. Takie dwie podwyżki ceny tego towaru można zastąpić równoważną im jedną podwyżką
A) o 50% B) o 56% C) o 60% D) o 66%

Cenę książki obniżono o 20%, a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze 10%. W wyniku obu obniżek cena książki zmniejszyła się o
A) 25% B) 28% C) 29% D) 30%

Cenę pewnego towaru podwyższono najpierw o 10%, a potem jeszcze o 10%. Rzeczywista podwyżka w procentach wyniosła
A) 20% B) 21% C) 22% D) 10%

Cenę pewnego towaru obniżono najpierw o 40%, a potem o 70%. Początkowa cena została więc ostatecznie obniżona o p% . Wynika stąd, że
A) p = 110% B) p = 82% C) p = 2 8% D) p = 18%

Cenę towaru obniżano dwa razy. Pierwsza obniżka wynosiła 10%, a druga 20%. O ile procent w wyniku obu obniżek spadła cena towaru?
A) o 24% B) o 26% C) o 28% D) o 30%

Cenę książki obniżano dwukrotnie, najpierw o 10%, a po miesiącu jeszcze o 5%. W wyniku obu obniżek cena książki zmniejszyła się o
A) 14% B) 14,5% C) 15% D) 15,5%

Cenę pewnego towaru podwyższono najpierw o 20%, a potem jeszcze o 10%. Rzeczywista podwyżka w procentach wyniosła
A) 20% B) 30% C) 32% D) 34%

Cena towaru została podwyższona o 30%, a po pewnym czasie nową, wyższą cenę ponownie podwyższono, tym razem o 10%. W rezultacie obu podwyżek wyjściowa cena towaru zwiększyła się o
A) 15% B) 20% C) 40% D) 43%

Cenę pewnego towaru obniżono najpierw o 20%, a potem o 30%. Początkowa cena została więc ostatecznie obniżona o p% . Wynika stąd, że
A) p = 50% B) p = 60% C) p = 5 6% D) p = 44%

Cenę nart obniżono o 20%, a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze 30%. W wyniku obniżek cena nart zmniejszyła się o
A) 44% B) 50% C) 56% D) 60%