Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Trapez/Równoramienny/Dane podstawy

Wyszukiwanie zadań

Oblicz wysokość i przekątną trapezu równoramiennego o podstawach 21 cm i 11 cm oraz ramieniu równym 13 cm.

W trapezie równoramiennym o podstawach długości 20 i 40, oraz kącie ostrym o mierze 30∘ połączono środki wszystkich boków. Oblicz pole otrzymanego czworokąta.

Podstawy trapezu równoramiennego mają długości a i b , a jego przekątna ma długość d . Wyznacz cosinus kąta między przekątnymi tego trapezu.

W trapezie równoramiennym ABCD przekątna BD jest prostopadła do ramienia AD (zobacz rysunek). Podstawy trapezu mają długość: |AB | = 8 cm i |CD | = 4 cm . Oblicz pole oraz miary kątów trapezu.


PIC


Ukryj Podobne zadania

W trapezie równoramiennym ABCD przekątna BD jest prostopadła do ramienia AD (zobacz rysunek). Podstawy trapezu mają długość: |AB | = 12 cm i |CD | = 6 cm . Oblicz pole oraz miary kątów trapezu.


PIC


Oblicz pole trapezu równoramiennego o podstawach długości 10 cm i 6 cm oraz przekątnej o długości 9 cm.

W trapezie równoramiennym ABCD , w którym AB ∥ CD , dane są |AB | = 84, |CD | = 36 , |BC | = |AD | = 40 . Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt ABP , gdzie P jest punktem przecięcia przekątnych tego trapezu.

W trapezie równoramiennym, którego podstawy mają długość a i b (b > a ), kąt ostry ma miarę α , połączono odcinkami środki sąsiednich boków. Oblicz pole powstałego czworokąta.

Podstawy trapezu równoramiennego o polu 40 mają długości 6 i 14. Oblicz długość ramienia tego trapezu.

Oblicz wysokość trapezu o podstawach długości 18 i 14 oraz ramionach długości 3.

spinner