Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Na rysunku narysowano fragment wykresu funkcji x−3 f(x) = 2 − b , określonej dla x ∈ R .

 • Podaj wartość b .
 • Naszkicuj wykres funkcji g(x) = |f (x)| .
 • Podaj wszystkie wartości parametru p , dla których równanie g(x) = p ma dokładnie jedno rozwiązanie.

PIC

Wykres funkcji wykładniczej x y = 3 przekształcono i otrzymano wykres funkcji y = f(x ) (rys).


PIC


Napisz wzór funkcji y = f(x) , a następnie zaznacz na płaszczyźnie zbiór

 { } A = x,y : x ∈ R i y ∈ R i log(x−1)2+y 2[log 9f2(x)] < 0 .

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji wykładniczej x f(x ) = a dla x ∈ R .


PIC


 • Oblicz a .
 • Narysuj wykres funkcji g(x) = |f (x)− 2| i podaj wszystkie wartości parametru m ∈ R , dla których równanie g(x) = m ma dokładnie jedno rozwiązanie.

Naszkicuj wykres funkcji || |x| || f (x) = |4 − 4| . Na podstawie wykresu określ przedziały, w których funkcja jest rosnącą.

Narysuj wykres funkcji x f (x) = 2 , a następnie narysuj wykres funkcji g (x ) = |f(x + 2) − 3| .

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej określonej wzorem ( )x f(x ) = 1 2 . Rozważamy funkcję g określoną wzorem g (x ) = |f(x + 3) − 2| . Wyznacz wszystkie wartości parametru k , dla których równanie g (x) = k ma dwa rozwiązania takie, że ich iloczyn jest liczbą ujemną.


PIC