Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z wykładniczą

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku narysowano fragment wykresu funkcji  x−3 f(x) = 2 − b , określonej dla x ∈ R .

  • Podaj wartość b .
  • Naszkicuj wykres funkcji g(x) = |f (x)| .
  • Podaj wszystkie wartości parametru p , dla których równanie g(x) = p ma dokładnie jedno rozwiązanie.

PIC

Wykres funkcji wykładniczej  x y = 3 przekształcono i otrzymano wykres funkcji y = f(x ) (rys).


PIC


Napisz wzór funkcji y = f(x) , a następnie zaznacz na płaszczyźnie zbiór

 { } A = x,y : x ∈ R i y ∈ R i log(x−1)2+y 2[log 9f2(x)] < 0 .

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji wykładniczej  x f(x ) = a dla x ∈ R .


PIC


  • Oblicz a .
  • Narysuj wykres funkcji g(x) = |f (x)− 2| i podaj wszystkie wartości parametru m ∈ R , dla których równanie g(x) = m ma dokładnie jedno rozwiązanie.

Naszkicuj wykres funkcji  || |x| || f (x) = |4 − 4| . Na podstawie wykresu określ przedziały, w których funkcja jest rosnącą.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej określonej wzorem  ( )x f(x ) = 1 2 . Rozważamy funkcję g określoną wzorem g (x ) = |f(x + 3) − 2| . Wyznacz wszystkie wartości parametru k , dla których równanie g (x) = k ma dwa rozwiązania takie, że ich iloczyn jest liczbą ujemną.


PIC


spinner