Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Geometryczne - przestrzenne

Wyszukiwanie zadań

Firma przesyłkowa Wielpak korzysta z paczkomatów do samodzielnego nadawania i odbierania przesyłek przez klientów. Maksymalne wymiary prostopadłościennej paczki, którą można nadać za pośrednictwem tej firmy, wynoszą 38 cm × 41 cm × 64 cm , a masa przesyłki nie może być większa niż 25 kg. W tabeli zapisano wymiary i masę czterech paczek.

Nr paczki Wymiary Masa
1 37 cm × 41 cm × 66 cm 23 kg
2 38 cm × 38 cm × 59 cm 25 kg
3 35 cm × 40 cm × 64 cm 26 kg
4 26 cm × 39 cm × 63 cm 22 kg

Które z tych paczek mogą być nadane przez paczkomat tej firmy?
A) Tylko 1, 2 i 4. B) Tylko 2 i 3. C) Tylko 3 i 4. D) Tylko 2 i 4. E) Tylko 4.

Basen ma kształt prostopadłościanu, którego podstawa (dno basenu) ma wymiary 15 m × 10 m . Do basenu wlano 240 m 3 wody, która wypełniła go do 45 głębokości.
Jaka jest głębokość tego basenu?
A) 1,28 m B) 1,5 m C) 2 m D) 3 m

Ukryj Podobne zadania

Zbiornik na wodę ma kształt walca, którego podstawa (dno zbiornika) ma średnicę 10 m. Do zbiornika wlano 90π m 3 wody, która wypełniła go do 35 głębokości.
Jaka jest głębokość tego zbiornika?
A) 8 m B) 18 m C) 2 m D) 6 m

Zbiornik retencyjny ma kształt walca o wysokości 12 m . Do zbiornika wlano 32 π m 3 wody, która wypełniła go do 23 wysokości.
Jaka jest średnica podstawy tego zbiornika?
A) 0,5 m B) 1 m C) 2 m D) 4 m

Firma transportowa Paka korzysta z samochodów dostawczych, które mogą przewozić towar o maksymalnej masie 1,2 tony. Maksymalne wymiary jednej prostopadłościennej przesyłki, która może zostać przewieziona takim samochodem wynoszą 2,25 m × 1,39 m × 1,66 m . W tabeli zapisano wymiary i masę jednej paczki oraz liczbę paczek w sześciu zamówieniach transportowych

Nr zamówienia Liczba paczek Wymiary Masa
1 1  150 cm × 220 cm × 90 cm 1199 kg
2 3  200 cm × 50 cm × 150 cm 400 kg
3 8  25 cm × 90 cm × 110 cm 120 kg
4 2  100 cm × 40 cm × 50 cm 620 kg
5 5  20 cm × 40 cm × 30 cm 250 kg
6 4  190 cm × 30 cm × 45 cm 290 kg

Ile sposród tych zamówień może zostać zrealizowanych jednym samochodem dostawczym?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Czy kulę o objętości  3 50 0 cm można przełożyć przez otwór w kształcie kwadratu o boku 10 cm? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród oznaczonych literami A–D.

TakNie
ponieważ
A) średnica kuli jest mniejsza od przekątnej kwadratu.
B) średnica kuli jest mniejsza od boku kwadratu.
C) średnica kuli jest większa od przekątnej kwadratu.
D) średnica kuli jest większa od boku kwadratu.
Ukryj Podobne zadania

Czy kulę o objętości  3 20 0π cm można przełożyć przez otwór w kształcie kwadratu o boku 10 cm? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród oznaczonych literami A–D.

TakNie
ponieważ
A) średnica kuli jest mniejsza od przekątnej kwadratu.
B) średnica kuli jest mniejsza od boku kwadratu.
C) średnica kuli jest większa od przekątnej kwadratu.
D) średnica kuli jest większa od boku kwadratu.

Na kartonowej siatce sześcianu Mariusz nakleił 6 figur tak, jak pokazano na rysunku. Następnie z tej siatki skleił kostkę.


PIC


Który rysunek przedstawia kostkę sklejoną przez Mariusza?


PIC


Ukryj Podobne zadania

Na kartonowej siatce sześcianu Mariusz nakleił 6 figur tak, jak pokazano na rysunku. Następnie z tej siatki skleił kostkę.


PIC


Który rysunek przedstawia kostkę sklejoną przez Mariusza?


PIC


Krem jest sprzedawany w trzech rodzajach pojemników. Każdy pojemnik ma kształt walca, którego wewnętrzne wymiary podane są na rysunku.
Objętość walca oblicza się ze wzoru V = πr 2 ⋅H , gdzie r oznacza promień koła będącego podstawą walca, H – wysokość walca.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W pojemniku B mieści się cztery razy więcej kremu niż w pojemniku A .PF
W pojemniku C mieści się dwa razy mniej kremu niż w pojemniku B . PF
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku podano wymiary trzech prostopadłościennych pojemników.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Objętość pojemnika nr 2 jest dwa razy mniejsza od objętości pojemnika nr 1.PF
Objętość pojemnika nr 3 jest dwa razy większa od objętości pojemnika nr 1. PF

Szklane naczynie, którego podstawa ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 9 cm × 8 cm zostało wypełnione wodą do wysokości 12 cm. Następnie woda ta została przelana do drugiego szklanego naczynia, którego podstawa ma wymiary 16 cm × 6 cm .
Do jakiej wysokości sięga woda w drugim naczyniu?
A) 9 cm B) 11 cm C) 10 cm D) 12 cm

spinner