Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

W dwóch litrowych butelkach była woda. Na wykresie przedstawiono, jak zmieniała się objętość wody w pierwszej butelce w trakcie przelewania do niej całej zawartości drugiej butelki.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Na początku w pierwszej butelce było 200 ml wody, a w drugiej butelce było 800 ml wody. PF
W czasie ostatnich trzech sekund przelano 200 ml wody. PF

Do akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 90 cm, 40 cm, 50 cm wlano 40 litrów wody. Ile litrów wody należy jeszcze dolać do akwarium, aby sięgała ona do połowy jego wysokości?
A) 50 B) 70 C) 90 D) 140

*Ukryj

Do akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 80 cm, 50 cm, 30 cm wlano 40 litrów wody. Ile litrów wody należy jeszcze dolać do akwarium, aby sięgała ona do połowy jego wysokości?
A) 30 B) 20 C) 40 D) 80

W restauracji znajdują się dwa akwaria w kształcie prostopadłościanów. Większe z nich ma wymiary 120 cm, 80 cm, 100 cm. Mniejsze akwarium napełniono wodą do połowy jego wysokości, a następnie przelano tę wodę do większego akwarium i przelana woda wypełniła 25% objętości większego akwarium. Jaka jest objętość mniejszego akwarium?
A) 480 B) 240 C) 120 D) 360

Do 5 różnych naczyń rozlano 6 litrów wody. Średnia arytmetyczna ilości wody w tych naczyniach jest liczbą
A) naturalną. B) ujemną. C) mniejszą od 1. D) większą od 1.

Do prostopadłościennego akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, wlano 200 litrów wody.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wysokość na jaką sięga woda w akwarium jest równa 40 cm. PF
Gdyby do akwarium dolać 50 litrów wody, to poziom wody podniósłby się o 10 cm. PF

Firma „Poziomka” produkuje napój owocowy mieszając przecier owocowy i wodę w stosunku 2 : 7. Z 400 litrów przecieru owocowego można wyprodukować A/B napoju owocowego.
A) 1400 B) 1800
Do wyprodukowania 450 litrów napoju owocowego potrzeba C/D litrów wody.
C) 280 D) 350

Słoń waży 5 ton, a waga mrówki jest równa 0,5 grama. Ile razy słoń jest cięższy od mrówki?
A) 106 B) 1 07 C) 10 D) 108

*Ukryj

Wieża Eiffla ma wysokość 300 m, a pantofelek ma długość 0,3 mm. Ile razy wieża Eiffla jest wyższa od długości pantofelka?
A) 106 B) 1 07 C) 1000 D) 108

Z drewnianych listewek, które mają kształt prostopadłościanu o podstawie 2 cm × 2 cm zbudowany drewniany szkielet przedstawiony na rysunku.


PIC


Suma długości listewek, z których zbudowano szkielet jest równa A/B.
A) 120 cm B) 88 cm
Objętość drewna użytego do budowy szkieletu jest równa C/D.
C)  3 352 cm D)  3 4 80 cm

W dwóch wannach jest woda. W pierwszej wannie są 252 litry wody.
Ile litrów wody jest w drugiej wannie, jeżeli wiadomo, że jest jej o 16 mniej niż w pierwszej wannie?

A) 42 B) 192 C) 246 D) 210

Do 6 naczyń rozlano pewną ilość wody, przy czym do pierwszych czterech naczyń nalano łącznie tyle samo wody, ile do dwóch pozostałych.
Średnia arytmetyczna ilości wody w pierwszych czterech naczyniach
A) jest równa średniej ilości wody w dwóch ostatnich naczyniach
B) jest równa średniej ilości wody we wszystkich naczyniach
C) jest dwa razy mniejsza od średniej ilości wody w dwóch ostatnich naczyniach
D) jest dwa razy mniejsza od średniej ilości wody we wszystkich naczyniach

Kostka mydła ma kształt prostopadłościanu. Załóżmy, że po tygodniu używania każdy z wymiarów kostki zmniejszył się o połowę. Pozostała ilość mydła (przy takim samym użytkowaniu) wystarczy na
A) 1 dzień B) 2 dni C) 5 dni D) 7 dni

Naczynie w kształcie walca napełniamy nalewając do niego wodę naczyniem w kształcie stożka o takiej samej wysokości i promieniu podstawy.


PIC


Ile razy należy należy przelać wodę z naczynia w kształcie stożka (całkowicie napełnionego) do naczynia w kształcie walca, aby je całkowicie napełnić?
A) 2 razy B) 3 razy C) 4 razy D) 9 razy

<Strona 2 z 2