Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Do czterech naczyń 1, 2, 3 i 4 (patrz rysunek) o tej samej pojemności równej 300 ml wlano po 150 ml wody. W dwóch naczyniach wodę wlano dokładnie do połowy ich wysokości.


PIC


Które to naczynia?
A) 1 i 2 B) 1 i 3 C) 2 i 4 D) 3 i 4

Basen ogrodowy, o wymiarach podanych na rysunku, wypełniono wodą do 3 5 jego wysokości.


PIC


Ile litrów wody jest w basenie?
A) 48 000 litrów B) 480 000 litrów C) 4 800 litrów D) 480 litrów

Jeden litr to  3 1000 cm . Jeden metr sześcienny to
A) 100 litrów B) 1000 litrów C) 10000 litrów D) 10 litrów

*Ukryj

Jeden litr to  3 1000 cm . Jeden metr sześcienny to A/B litrów.
A) 10000 B) 1000
Jeden mm 3 to C/D litra.
C) 0,0001 D) 0,000001

W pierwszym dniu każdego miesiąca ubiegłego roku pan Tomek zapisywał masę swojego ciała. Początkowo masa jego ciała malała. W listopadzie i grudniu ważył tyle samo, ile w lipcu. W żadnym miesiącu nie ważył więcej niż 76 kg. Pan Tomek wyniki swoich pomiarów umieścił na diagramie.
Który z diagramów przedstawia wyniki pomiarów pana Tomka w ubiegłym roku?


PIC


*Ukryj

W ostatnim dniu każdego miesiąca ubiegłego roku pani Urszula zapisywała masę swojego ciała. Początkowo masa jej ciała rosła. W lipcu ważyła tylko samo, ile w listopadzie i mniej niż w marcu. W żadnym miesiącu nie ważyła mniej niż 52 kg. Pani Urszula wyniki swoich pomiarów umieściła na diagramie.
Który z diagramów przedstawia wyniki pomiarów pani Urszuli w ubiegłym roku?


PIC


Słoń indyjski osiąga masę od 3,5 do 5 ton i zjada dziennie około 150 kg pokarmu. Na ile co najmniej dni wystarczy 5 ton pokarmu dla 4 słoni indyjskich?
A) 8 B) 9 C) 33 D) 34

Wzór y = 600 − 100x opisuje zależność objętości y (w litrach) wody w zbiorniku od czasu x (w minutach) upływającego podczas opróżniania tego zbiornika. Który wykres przedstawia tę zależność?


PIC


*Ukryj

Na stacji paliw zatankowano do pełna 70 litrowy bak samochodu. Okazało się, że do baku wlano 60 litrów paliwa przy przepływie 10 litrów na minutę. Który wykres przedstawia zależność ilości litrów paliwa w baku od czasu nalewania w minutach?


PIC


Wzór y = 1200 − 300x opisuje zależność objętości y (w litrach) wody w zbiorniku od czasu x (w minutach) upływającego podczas opróżniania tego zbiornika. Który wykres przedstawia tę zależność?


PIC


Do prostopadłościennego akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, wlano 400 litrów wody.


PIC


Czy włożenie do akwarium metalowego sześcianu o krawędzi 32 cm sprawi, że część wody się wyleje? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) objętość sześcianu jest mniejsza niż 40 litrów.
B) objętość sześcianu jest większa niż 32 litry.
C) długość krawędzi sześcianu jest mniejsza od długości każdej krawędzi akwarium.

Pomidory o masie 0,56 kg podczas suszenia straciły 13 20 swojej masy. Po ususzeniu pomidory ważą:
A) 12255 kg B) 4920-kg C) -49 kg 250 D) 0,023 kg

*Ukryj

Jabłko o masie 0,16 kg podczas suszenia straciło 13 20 swojej masy. Po ususzeniu jabłko to waży:
A) 1725 kg B) 720-kg C) -13 kg 125 D) 0,003 kg

Brzoskwinia o masie 0,37 kg podczas suszenia straciła 13 20 swojej masy. Po ususzeniu brzoskwinia ta waży:
A) 1725 kg B) 0,2 59 kg C) -13 kg 100 D) -259-kg 2000

Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów z wafelkiem w zależności od liczby gałek lodów.


PIC


Jaką masę ma jedna gałka tych lodów bez wafelka?
A) 10 g B) 20 g C) 30 g D) 40 g

*Ukryj

Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów z wafelkiem w zależności od liczby gałek lodów.


PIC


Jaką masę ma wafelek?
A) 10 g B) 20 g C) 30 g D) 40 g

Cztery jednakowe drewniane elementy, każdy w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 2 cm × 2 cm × 9 cm , przyklejono do metalowej płytki w sposób pokazany na rysunku I.


PIC


W ten sposób przygotowano formę, którą wypełniono masą gipsową, i tak otrzymano gipsowy odlew w kształcie prostopadłościanu, pokazany na rysunku II.
Objętość drewna, z którego zbudowano formę, jest równa A/B.
A)  3 144 cm B)  3 36 cm
Objętość gipsowego odlewu jest równa C/D.
C) 162 cm 3 D) 9 8 cm 3

*Ukryj

Cztery jednakowe drewniane elementy, każdy w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 3 cm × 3 cm × 12 cm , przyklejono do metalowej płytki w sposób pokazany na rysunku I.


PIC


W ten sposób przygotowano formę, którą wypełniono masą gipsową, i tak otrzymano gipsowy odlew w kształcie prostopadłościanu, pokazany na rysunku II.
Objętość gipsowego odlewu jest równa C/D.
A)  3 243 cm B)  3 10 8 cm
Objętość drewna, z którego zbudowano formę, jest równa A/B.
C) 432 cm 3 D) 1 08 cm 3

Zosia zebrała 2 kg malin i wsypała je do trzech takich samych pojemników. Masa pustego pojemnika była równa 0,05 kg. Pierwszy pojemnik z malinami miał masę 34 kg , a masa drugiego pojemnika z malinami była równa 0,70 kg. Ile malin wsypała Zosia do trzeciego pojemnika?

A) 0,45 kg B) 0,55 kg C) 0,60 kg D) 0,65 kg

Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa beczki z benzyną w zależności od objętości wlanej do niej benzyny.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Beczka, do której nalano 100 litrów benzyny waży 82 kg.PF
Beczka waży 15 kg. PF

Szklane naczynie w kształcie stożka o promieniu podstawy 6 cm i wysokości 9 cm napełniono wodą do połowy wysokości (zobacz rysunek) i szczelnie zamknięto.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Objętość wlanej wody stanowi 1 8 objętości naczynia. PF
Jeżeli naczynie odwrócimy i postawimy na podstawie stożka, to naczynie będzie wypełnione wodą do połowy wysokości. PF

Szklane naczynie w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 6 cm, 15 cm i 18 cm napełniono częściowo wodą i szczelnie zamknięto. Następnie naczynie postawiono na jego ścianie o największej powierzchni i wtedy woda sięgała do wysokości 4 cm. Kiedy naczynie postawiono na ścianie o najmniejszej powierzchni, to woda sięgała do wysokości
A) 8 cm B) 10 cm C) 12 cm D) 16 cm

*Ukryj

Szklane naczynie w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 9 cm, 12 cm i 21 cm napełniono częściowo wodą i szczelnie zamknięto. Następnie naczynie postawiono na jego ścianie o największej powierzchni i wtedy woda sięgała do wysokości 6 cm. Kiedy naczynie postawiono na ścianie o najmniejszej powierzchni, to woda sięgała do wysokości
A) 8 cm B) 10 cm C) 12 cm D) 14 cm

W beczce było 200 litrów wody, ale zaczęła ona wyciekać z szybkością 3 litrów na minutę. Zależność ilości wody w beczce (w litrach) od czasu (w minutach) przedstawia wzór
A) y = −3x + 200 B) y = 3x − 200 C) y = 3x + 2 00 D) y = 200x − 3

*Ukryj

W zbiorniku było 1000 litrów wody, ale zaczęła ona wyciekać z szybkością 4 litrów na minutę. Zależność ilości wody w zbiorniku (w litrach) od czasu (w minutach) przedstawia wzór
A) y = 1 000x − 4 B) y = 4x− 1000 C) y = 4x + 1000 D) y = − 4x + 100 0

Do pięciu różnych naczyń rozlano 6 litrów wody.
Średnia arytmetyczna ilości wody w tych naczyniach zmieni się, gdy
A) jedno naczynie opróżnimy, przelewając jego zawartość do pozostałych naczyń.
B) poprzelewamy wodę z jednego naczynia do drugiego, tak by w każdym naczyniu było jej tyle samo.
C) z czterech naczyń odlejemy trochę wody do piątego naczynia.
D) do każdego naczynia dolejemy taką samą ilość wody.

Wykres przedstawia zależność objętości wody w zbiorniku deszczowym od czasu padania deszczu.


PIC


Ile litrów wody przybywa w zbiorniku w czasie 40 minut padania deszczu?
A) 90 litrów B) 100 litrów C) 112,5 litra D) 120 litrów

Poniżej zamieszczono fragment etykiety z sałatki z kurczakiem o masie 250 g.

Wartość odżywcza w 100 g
energia 570 kJ/137 kcal
tłuszcz
w tym kwasy nasycone
9,5 g
1,6 g
węglowodany
w tym cukry
4,6 g
3,3 g
błonnik 2,6 g
białko 7,0 g
sól 0,102 g
wapń  ∗ 6,8 mg
potas  ∗ 220 mg

∗ 1 mg=0,001 g
Zjedzenie całej sałatki dostarcza organizmowi około A/B potasu.
A) 440 mg B) 550 mg
Zjedzenie całej sałatki dostarcza organizmowi C/D razy więcej soli niż wapnia.
C) 15 D) 150

*Ukryj

Poniżej zamieszczono fragment etykiety z jogurtu o masie 150 g.

Wartość odżywcza w 100 g
energia 290 kJ/69 kcal
tłuszcz
w tym kwasy nasycone
3,0 g
1,9 g
węglowodany
w tym cukry
5,9 g
5,9 g
błonnik 0 g
białko 4,6 g
sól 0,15 g
wapń  ∗ 167 mg
witamina B2  ∗ 0,25 mg

∗ 1 mg=0,001 g
Zjedzenie całego jogurtu dostarcza organizmowi około A/B wapnia.
A) 167 mg B) 250 mg
Zjedzenie całego jogurtu dostarcza organizmowi C/D razy więcej białka niż witaminy B2.
C) 18,4 D) 18 400

W prostopadłościennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, woda sięga 23 jego wysokości.


PIC


Ile litrów wody jest w akwarium?
A) 16000 litrów B) 1600 litrów C) 160 litrów D) 16 litrów

*Ukryj

W prostopadłościennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, woda sięga 13 jego wysokości.


PIC


Ile litrów wody jest w akwarium?
A) 105000 litrów B) 105 litrów C) 1050 litrów D) 10500 litrów

W dwóch zbiornikach znajduje się 420 litrów mleka. Jeśli z pierwszego zbiornika przelejemy do drugiego 16 jego zawartości, to w obu zbiornikach będzie taka sama ilość mleka.
Ile litrów mleka jest w pierwszym zbiorniku?
A) 175 B) 229 C) 245 D) 252

Strona 1 z 2>