Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Figury przestrzenne/Inne

Wyszukiwanie zadań

Pewien ostrosłup ma o 113 więcej krawędzi, niż wierzchołków. Graniastosłup o takiej samej podstawie, jaką ma ten ostrosłup, ma A/B ścian.
A) 114 B) 116
Wielokąt w podstawie ostrosłupa ma o C/D więcej krawędzi, niż jego jedna ściana boczna.
C) 111 D) 112

Na rysunku przedstawiono graniastosłup ABCDEF GH i ostrosłup ADHEC .


PIC


Objętość graniastosłupa jest większa od objętości ostrosłupa o 36 cm 3 . Objętość ostrosłupa ADHEC jest równa A/B.
A) 12 cm 3 B) 18 cm 3
Objętość graniastosłupa ABCDEF GH jest równa C/D.
C)  3 48 cm D)  3 54 cm

Pewien ostrosłup ma 16 wierzchołków. Ile wierzchołków ma graniastosłup o takiej samej podstawie, jaką ma ten ostrosłup?
A) 17 B) 30 C) 32 D) 45

Ukryj Podobne zadania

Pewien ostrosłup ma 17 wierzchołków. Ile wierzchołków ma graniastosłup o takiej samej podstawie, jaką ma ten ostrosłup?
A) 17 B) 30 C) 32 D) 45

Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześcian. Bryły mają jednakowe podstawy i równe wysokości, a suma objętości tych brył jest równa 36 cm 3 .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Objętość sześcianu jest trzy razy większa od objętości ostrosłupa.PF
Krawędź sześcianu ma długość 3 cm. PF
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy trójkątny oraz graniastosłup prawidłowy trójkątny. Bryły mają jednakowe podstawy i równe wysokości, a iloczyn objętości tych brył jest równy 4 8 cm 6 .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Objętość ostrosłupa jest równa  3 12 cm . PF
Objętość graniastosłupa jest trzy razy większa od objętości ostrosłupa.PF

Na rysunku przedstawiono sześcian i ostrosłup prawidłowy czworokątny. Bryły mają jednakowe podstawy i równe wysokości, a różnica objętości tych brył jest równa 18 cm 3 .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Objętość ostrosłupa jest sześć razy mniejsza od objętości sześcianu.PF
Wysokość ostrosłupa ma długość 6 cm. PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Graniastosłup może mieć 2019 ścian.PF
Ostrosłup może mieć 2019 krawędzi. PF

Ostrosłup o 2020 ścianach ma A/B krawędzi.
A) 4038 B) 4040
Graniastosłup o 2020 wierzchołkach ma C/D ścian.
C) 1010 D) 1012

Zaznacz zdanie fałszywe.
A) Liczba krawędzi każdego ostrosłupa jest liczbą parzystą.
B) Liczba krawędzi każdego graniastosłupa dzieli się przez 3.
C) Liczba krawędzi każdego ostrosłupa dzieli się przez 3.
D) Liczba wierzchołków każdego graniastosłupa jest liczbą parzystą.

Ukryj Podobne zadania

Ostrosłup i graniastosłup mają takie same podstawy. Obie bryły mają łącznie 25 wierzchołków. Ile wierzchołków ma ostrosłup?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 10

Na rysunku poniżej przedstawiono siatkę pewnej bryły. Punkty: A ,B ,C ,D ,E są środkami jej krawędzi.


PIC


Po złożeniu bryły z tej siatki punkt E pokryje się z punktem
A) A B) B C) C D) D

Na rysunkach przedstawiono ostrosłup prawidłowy i graniastosłup prawidłowy. Wszystkie krawędzie obu brył są jednakowej długości.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa jest większa niż suma długości wszystkich krawędzi graniastosłupa. PF
Całkowite pole powierzchni ostrosłupa jest większe niż całkowite pole powierzchni graniastosłupa. PF
Ukryj Podobne zadania

Na rysunkach przedstawiono graniastosłup prawidłowy i ostrosłup prawidłowy. Wszystkie krawędzie obu brył są jednakowej długości.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Suma długości wszystkich krawędzi graniastosłupa jest większa niż suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa. PF
Całkowite pole powierzchni graniastosłupa jest większe niż całkowite pole powierzchni ostrosłupa. PF
spinner