Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Statystyka/Średnia

Wyszukiwanie zadań

Ośrodek pomocy społecznej przyznał zapomogę grupie kilkudziesięciu osób. Świadczenie zostało wypłacone w dwóch wysokościach: 25% osób otrzymało zapomogę w wysokości 560 zł, a pozostałe osoby otrzymały zapomogę w wyższej kwocie. Średnia arytmetyczna wypłaconych świadczeń wyniosła 605 zł. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wyższa kwota zapomogi była równa 620 zł. PF
Gdyby niższą kwotę zapomogi obniżyć o 50 zł, a wyższą kwotę zapomogi podnieść o 50 zł, to średnia wypłaconych świadczeń nie uległaby zmianie. PF

Średnia arytmetyczna liczb: 2x + 1,3x,3x + 4,5x − 2 i 2x + 7 zwiększa się o 1 jeżeli pominiemy ostatnią liczbę. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 11 D) x = 12

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna liczb: 2x + 1,3x,3x + 4,5x − 2 i 2x + 7 zmniejsza się o 1 jeżeli pominiemy ostatnią liczbę. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 1 D) x = 2

Która z liczb nie może być średnią arytmetyczną liczby uczniów w czterech klasach trzecich?
A) 23,4 B) 25,5 C) 27,25 D) 21,75

W pewnej klasie, w której jest dwa razy więcej dziewczynek niż chłopców, średnia wzrostu wszystkich chłopców jest równa 157 cm, a średnia wzrostu wszystkich dziewczynek jest równa 160 cm. Średni wzrost uczniów tej klasy jest równy
A) 158 cm B) 158,5 cm C) 159 cm D) 159,5 cm

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów I grupy, liczącej 40 studentów, jest równa 30. Dwudziestu studentów tworzących II grupę otrzymało w sumie 1800 punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy
A) 20 pkt B) 30 pkt C) 50 pkt D) 60 pkt

Średnia arytmetyczna czterech liczb: x− 1,3x,5x + 1 i 7x jest równa 72. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 17 D) x = 18

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5x + 3 , 4x + 9 , 3x + 7 , 6x + 8 , 7x + 3 , jest równa 11. Wtedy x jest równe
A) 1 B) 5 C) − 3 D) − 6

Średnia arytmetyczna czterech liczb dodatnich: 2 ,3x ,3x + 2,3x + 4 jest równa 132 . Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 13 2 C)  5 x = 9 D) x = 2

Średnia arytmetyczna czterech liczb: 6x+ 2,11x,7x − 3 i 8x+ 1 jest równa 88. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 11 D) x = 12

Średnia arytmetyczna czterech liczb dodatnich: 1 ,3x− 1,3x + 1,3x + 3 jest równa 112- . Wynika stąd, że
A) x = 2 B) x = 13 2 C)  5 x = 9 D) x = 9

Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5x + 6 , 6x + 7 , 7x + 8 , 8x + 9 , 9x + 10 , jest równa 8. Wtedy x jest równe
A) (− 35) B) 0 C) 0,35 D) 35

Średnia arytmetyczna zestawu liczb a,b,c,d jest równa 20. Wtedy średnia arytmetyczna zestawu liczb a− 10,b + 30,c,d jest równa
A) 10 B) 20 C) 25 D) 30

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna liczb x, y, z jest równa 4. Średnia arytmetyczna czterech liczb:

1+ x, 2 + y, 3 + z, 1 4,

jest równa
A) 6 B) 9 C) 8 D) 13

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału ⟨7,29 ) jest równa
A) 15 B) 16,6 C) 17 D) 18,6

Ukryj Podobne zadania

Dany jest przedział liczbowy ⟨2;7) . Średnia arytmetyczna liczb pierwszych należących do tego przedziału jest równa
A) 103 B) 147 C) 4 D) 5

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału ⟨5,31 ) jest równa
A) 17,2 B) 15,5 C) 16,3 D) 15,9

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału ⟨3,29 ) jest równa
A) 14,1 B) 11,5 C) 12,25 D) 12,4

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb złożonych należących do przedziału ⟨3,28 ) z dokładnością do 0,1 jest równa
A) 16,9 B) 17,4 C) 16,3 D) 16,7

Maturzysta na rozwiązanie testu składającego się z 34 zadań przeznaczył 169 minut, przy czym na rozwiązanie każdego z 9 zadań otwartych przeznaczył trzy razy więcej czasu niż na rozwiązanie każdego z zdań zamkniętych. Średnia liczba sekund przeznaczonych na jedno zadanie zamknięte jest równa
A) 180 B) 205 C) 195 D) 170

Kasia ma 6 lat. Średnia arytmetyczna wieku Ani i Pawła jest równa 12 lat. Średnia arytmetyczna wieku Kasi, Ani i Pawła jest równa
A) 6 lat B) 9 lat C) 10 lat D) 15 lat

Ukryj Podobne zadania

Ola ma 7 lat. Średnia arytmetyczna wieku Ewy i Karola jest równa 10 lat. Średnia arytmetyczna wieku Oli, Ewy i Karola jest równa
A) 6 lat B) 9 lat C) 10 lat D) 15 lat

Maturzysta na rozwiązanie testu składającego się z 36 zadań przeznaczył 3 godziny. Średnia liczba sekund przeznaczonych na jedno zadanie jest równa
A) 300 B) 240 C) 30 D) 5

Kasia kupiła dwa i pół kilograma landrynek po 20 zł za kilogram, pół kilograma cukierków czekoladowych po 14 zł za kilogram i kilogram cukierków kawowych po 15 zł za kilogram. Średnia wartość 1 kg cukierków, które kupiła Kasia, była równa
A) 18 zł B) ok. 16,30 zł C) 24 zł D) 23 zł

Ukryj Podobne zadania

Ewa kupiła trzy i pół kilograma landrynek po 16 zł za kilogram, dwa i pół kilograma cukierków czekoladowych po 12 zł za kilogram i dwa kilogramy cukierków kawowych po 11 zł za kilogram. Średnia wartość 1 kg cukierków, które kupiła Kasia, była równa
A) 13 zł B) 14 zł C) 13,5 zł D) 14,2 zł

Jacek kupił pół kilograma landrynek po 18 zł za kilogram, dwa i pół kilograma cukierków czekoladowych po 16 zł za kilogram i kilogram cukierków kawowych po 13 zł za kilogram. Średnia wartość 1 kg cukierków, które kupił Jacek, była równa
A) 15,50 zł B) 16,30 zł C) 23,50 zł D) 17,20 zł

W pięcioosobowej grupie średnia wieku trzech kobiet wynosi 26 lat, a średnia wieku dwóch mężczyzn 36 lat. Średnia wieku wszystkich osób jest równa
A) 33 lata B) 32 lata C) 31 lat D) 30 lat

Ukryj Podobne zadania

W siedmioosobowej grupie średnia wieku trzech kobiet wynosi 29 lat, a średnia wieku czterech mężczyzn 36 lat. Średnia wieku wszystkich osób jest równa
A) 33 lata B) 32 lata C) 31 lata D) 30 lat

W dziewięcioosobowej grupie średnia wieku czterech kobiet wynosi 22 lata, a średnia wieku pięciu mężczyzn 40 lat. Średnia wieku wszystkich osób jest równa
A) 33 lata B) 32 lata C) 31 lata D) 30 lat

W poniższej tabeli zebrano zarobki wszystkich pracowników pewnej firmy handlowej.

Imię pracownika Zarobki
Kamila, Krzysztof, Stefan 2800 zł
Zofia, Łukasz 3000 zł
Ela, Marta 3200 zł
Henryk 3600 zł.

Jaka jest średnia zarobków pracowników tej firmy?
A) 3050 zł B) 3150 zł C) 3200 zł D) 3250 zł

Po dodaniu do zestawu liczb: 10, 4, 5, 9, 12 jednej liczby średnia liczb zmniejszyła się o 1.
Którą z poniższych liczb dopisano?
A) − 2 B) − 3 C) 2 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Dany jest zestaw liczb: 4, 9, 11, 15, 21. Do podanych liczb dopisano jeszcze jedną liczbę i wtedy średnia arytmetyczna nowego zestawu liczb zwiększyła się o 1. Która liczba została dopisana?
A) 10 B) 12 C) 13 D) 18

Po usunięciu z zestawu liczb: 15, 10, 4, 5, 9, 12, 8 jednej liczby średnia liczb nie zmieniła się.
Którą z poniższych liczb usunięto?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 12

Pan Adam kupił 12 opakowań gwoździ i 6 opakowań wkrętów. Jedno opakowanie gwoździ kosztowało 4,5 zł, a średnia arytmetyczna cen wszystkich zakupionych produktów była równa 6 zł. Ile Pan Adam zapłacił za 6 opakowań wkrętów?
A) 6 zł B) 27 zł C) 48 zł D) 54 zł

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, x jest równa n , natomiast średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, x , 2x jest równa 2n . Wynika stąd, że
A) x = 49 B) x = 21 C) x = 14 D) x = 7

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 1, 3, 6, 7, x jest równa n , natomiast średnia arytmetyczna zestawu danych: 1, 3, 7, 7, x , 2x jest równa 2n . Wynika stąd, że
A) x = 38 B) x = 11 4 C) x = 76 D) x = 40

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 7, 12, 8, 6, x , 2x jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 11, 8, 9, 3, x , x , 2x . Wynika stąd, że
A) x = 7 B) x = 5 C) x = 13 D) x = 15

Rzucono 100 razy sześcienną kostką do gry. Średnia arytmetyczna liczb oczek w pierwszych 40 rzutach była równa 3,75, a średnia arytmetyczna liczb oczek w kolejnych 60 rzutach była równa 4,25. Średnia arytmetyczna liczb oczek w 100 rzutach jest
A) mniejsza od 4 B) równa 4 C) równa 4,05 D) większa od 4,05

W pewnej firmie zatrudnionych jest więcej niż 10 pracowników. Połowa z nich zarabia po 3000 zł, a druga połowa – po 4000 zł. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Średnia arytmetyczna zarobków w tej firmie jest równa 3500 zł. PF
Gdy z pracy w tej firmie zrezygnują dwie osoby, z których jedna zarabia 3000 zł, a druga 4000 zł, to średnia arytmetyczna zarobków się nie zmieni. PF
Ukryj Podobne zadania

Pewnym samolotem podróżowało więcej niż 100 pasażerów. Dwie trzecie z nich zapłaciło za przewóz bagażu po 400 zł, a pozostali – po 100 zł. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Średnia arytmetyczna opłat za przewóz bagażu w tym samolocie jest równa 200 zł. PF
Gdyby z podróży zrezygnowały trzy osoby, z których jedna zapłaciła za bagaż 100 zł, a dwie zapłaciły za bagaż po 400 zł, to średnia arytmetyczna opłat za przewóz bagażu w tym samolocie się nie zmieni. PF
Strona 1 z 2
spinner