Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Oblicz największą wartość wielomianu  4 3 2 W (x) = −x − 4x + 8x + 48x − 35 .

Wyznacz najmniejszą m i największą M wartość funkcji  3 f (x) = x − 3x + 20 w przedziale ⟨− 3;3⟩ .

Oblicz najmniejszą wartość wielomianu W (x) = (x − 1)(x − 3)(x − 5 )(x − 7) .

Wyznacz wszystkie argumenty x , w których funkcja  6 5 4 3 f (x) = 15x + 3x − 9 0x − 20x ma ekstrema lokalne.

Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji  1 4 2 y = − 2 x + x + 1 w przedziale ⟨− 1;6 ⟩ .

Wykaż, że funkcja  3 2 f (x) = − 3x + 5x − 4x + 2 nie ma ekstremum.

Wyznacz te argumenty, dla których funkcja  6 3 f(x) = x + 6x − 5 osiąga wartość najmniejszą.

Wyznacz ekstrema lokalne funkcji  3 y = x .

*Ukryj

Wyznacz ekstrema lokalne funkcji  4 f (x) = x .

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których funkcja g (x ) = 2x3 − 3x2 + mx + 3 ma ekstremum lokalne równe 10.

Dla każdej liczby rzeczywistej x obliczamy różnicę sześcianów liczb: o 1 mniejszej od x oraz o 2 większej od x . Zapisz wzór otrzymanej w ten sposób funkcji i wyznacz jej wartość największą.

Dla jakiej wartości parametru m ∈ R funkcja  5 3 f(x ) = − 2x + mx + 28x + 2 ma ekstremum w punkcie x = 2 ?

Wyznacz ekstrema lokalne funkcji  1 3 2 f (x) = 3x − 2x + 3x− 2 .