Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Okrąg i koło/Kąty wpisane/5 punktów na okręgu

Wyszukiwanie zadań

Punkty A ,B,C ,D ,E dzielą okrąg na 5 równych łuków. Miara zaznaczonego na rysunku kąta wpisanego AEB jest równa


PIC


A) 7 2∘ B) 48∘ C) 36 ∘ D) 38∘

Ukryj Podobne zadania

Punkty A ,B,C ,D ,E leżące na okręgu o środku S są wierzchołkami pięciokąta foremnego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta wpisanego ADB jest równa


PIC


A) 60∘ B) 3 6∘ C) 72∘ D) 144∘

Punkty A ,B,C ,D ,E okręgu są wierzchołkami pięciokąta foremnego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta wpisanego ACE jest równa


PIC


A) 7 2∘ B) 36∘ C) 14 4∘ D) 38 ∘

Średnice AB i CD okręgu o środku S przecinają się pod kątem  ∘ 50 (tak jak na rysunku).


PIC


Miara kąta α jest równa
A) 25∘ B) 3 0∘ C) 40∘ D) 50∘

Ukryj Podobne zadania

Średnice AB i CD okręgu o środku S przecinają się pod kątem  ∘ 40 (tak jak na rysunku).


PIC


Miara kąta α jest równa
A) 80∘ B) 4 0∘ C) 30∘ D) 20∘

Punkty D i E leżą na okręgu opisanym na trójkącie równobocznym ABC (zobacz rysunek). Odcinek CD jest średnicą tego okręgu. Kąt wpisany DEB ma miarę α .


PIC


Zatem
A) α = 30∘ B) α < 30∘ C) α > 4 5∘ D) α = 45∘

Średnice AB i CD okręgu o środku S przecinają się pod kątem  ∘ 130 (tak jak na rysunku).


PIC


Miara kąta α jest równa
A) 65∘ B) 100∘ C) 11 5∘ D) 13 0∘

spinner