Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Równania/Wielomianowe/Stopnia 3

Wyszukiwanie zadań

Wielomian  3 2 W (x) = 7x − 9x + 9x − 2 ma dokładnie jeden pierwiastek rzeczywisty. Oblicz ten pierwiastek.

Wiedząc, że liczba  √ -- 1 − 3 jest pierwiastkiem wielomianu  3 2 W (x) = x − 3x + m , wyznacz wartość parametru m .

Wykaż, że dla dowolnej wartości parametru a równanie

 3 2 2 x − 6ax + 12a x + x − 18 = 0

ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.

Miejscem zerowym wielomianu  3 2 W (x ) = 2x + ax − 6x jest liczba (−1 ) .

  • Oblicz a .
  • Wyznacz pozostałe miejsca zerowe W (x) .
Strona 4 z 4
spinner