Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Wzór z wykresu

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x .


PIC


Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f .
A) f(x ) = -cosx+-1- |cosx|+ 1 B) f(x) = sinx+1-- |sinx|+1 C) f(x ) = |ccoossxx|−−22- D)  |sin-x|−2- f (x) = sinx− 2

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x .


PIC


Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f .
A) f(x ) = -cosx−-1-+ 1 |sinx|+1 B) f (x) = -sin-x+-1-− 1 |cosx|+ 1
C) f(x) = |siconsxx−|+11-+ 1 D) f(x) = c|soisnxx+|+11 − 1

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x .


PIC


Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f .
A) f(x ) = -cosx+-1- |cosx|+ 1 B) f(x) = sinx+1-- |sinx|+1 C) f(x ) = |ccoossxx|−−22- D)  |sin-x|−2- f (x) = sinx− 2

Wskaż wzór, który może opisywać funkcję, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 1x B) y = − x1 C) y = x2 + 1 D) y = −x 2 + 1

Ukryj Podobne zadania

Wskaż wzór, który może opisywać funkcję, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 1x B) y = − x1 C) y = x2 + 1 D) y = −x 2 + 1

Wskaż wzór, który może opisywać funkcję, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 1x B) y = − x1 C) y = x2 + 1 D) y = −x 2 + 1

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pewnej funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x . Jeden z podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f .


PIC


A) f(x ) = 2sin(2x ) B) f(x) = 2 π ⋅sin (2x)
C) f(x) = 2sin (x) 2 D) f(x) = 2π ⋅sin (x ) 2

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pewnej funkcji f . Jeden z podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f .


PIC


A)  ( ) f(x ) = tg xπ- B)  ( ) f (x) = tg π2-⋅x
C) f(x) = 2-tg (x ) π 2 D) f (x) = 2π ⋅tg (x) 2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pewnej funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x . Jeden z podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f .


PIC


A) f(x ) = 2co s(2x) B)  ( ) f(x ) = 2π ⋅cos x2
C) f(x) = 2cos (x) 2 D) f(x) = 2π ⋅cos(2x )

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji y = f(x) , który jest złożony z dwóch półprostych AD i CE oraz dwóch odcinków AB i BC , gdzie A = (− 1,0 ) , B = (1,2) , C = (3 ,0 ) , D = (− 4,3) , E = (6,3) .


PIC


Wzór funkcji f to
A) |x + 1|+ |x − 1 | B) ||x − 1 |− 2| C) ||x− 1|+ 2 | D) |x − 1|+ 2

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji y = f(x) , który jest złożony z dwóch półprostych AC i BD oraz odcinka AB , gdzie A = (− 1,2) , B = (1,2) , C = (− 3,6) , D = (3,6) .


PIC


Wzór funkcji f to
A) |x + 1|+ |x − 1 | B) ||x − 1 |− 1| C) ||x− 1|+ 1 | D) |x + 1|+ 1

spinner