Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Wektory

Wyszukiwanie zadań

Wektory → a = [m − 2,m + 7] oraz → b = [m ,2] są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m = − 4 lub m = − 1 B) m = 2 lub m = 4
C) m = − 3 lub m = − 2 D) m = 0

Ukryj Podobne zadania

Wektor  −→ A ′B′ jest obrazem wektora −→ AB w jednokładności o środku S i skali k = − 1 2 . Zatem
A)  −→ −→ A ′B′ = 1BA 2 B) −→ −→ A′B′ = − 1 BA 2 C)  −→ −→ A ′B′ = 1BA 3 D)  −→ −→ A ′B′ = − 1BA 3

Wektory → a = [m − 2,m + 2 ] oraz → b = [m 1,5,21,5] mają równe długości wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m = 0 lub m = 4 B) m = 0 lub m = 2 C) m = 2 D) m = 2 lub m = 4

Ukryj Podobne zadania

Wektory → a = [m − 3,m + 3] oraz → b = [m 1,5,3] mają równe długości wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m = − 3 lub m = 3 B) m = 9 lub m = − 1 C) m = 3 D) m = 1 lub m = − 3

Dane są wektory → u = [4,− 5] oraz → v = [− 1,− 5] . Długość wektora → → u − 4v jest równa
A) 7 B) 15 C) 17 D) 23

spinner